Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS er eid av de 10 kommunene i Valdres og Hallingdal, og
utfører lovpålagt regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på oppdrag fra kommunenes kontrollutvalg. Selskapet har fire ansatte som  alle er medlemmer av Norges kommunerevisorforbund (NKRF).

Kontaktinformasjon:
– Daglig leder Didrik Arup Seip Hjort, tlf. 95 40 50 75
didrik.hjort@kommunerevisjoniks.no
– post@kommunerevisjoniks.no

– Hovedkontor: Skifervegen 8, Fagernes
– Avdelingskontor: Kommunehuset på Gol
– Postadresse: Postboks 142, 2901 Fagernes
– Organisasjonsnummer: 976 634 934 mva.

2018-11-08-Personvernerklæring