Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS er eid av de 12 kommunene i Valdres og Hallingdal, og utfører lovpålagt revisjon av kommunens forvaltning og regnskap for kontrollutvalg og kommunestyre.

Vi har åtte stillingshjemler, og alle ansatte  er medlemmer av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Revisjonssjefen er også medlem av Den norske Revisorforening (DnR).

Kontakt revisjonssjef Åge Sandsengen:
–  Tlf. 90944797
– e-post: Aage.sandsengen@kommunerevisjoniks.no

 

*** Local Caption *** Bjørg Brestad og Aage Sandsengen VKR

 

 

Engasjert, modig og raus!