Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS er eid av de 12 kommunene i Valdres og Hallingdal, og utfører lovpålagt revisjon av kommunens forvaltning og regnskap for kontrollutvalg og kommunestyre. Vi har åtte stillingshjemler, og alle ansatte  er medlemmer av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Vi har for tiden to ubesatte stillinger.

NY DAGLIG LEDER ER TILSATT: Styret har tilsatt Didrik Arup Seip Hjort som daglig leder i Kommunerevisjon IKS. Didrik Hjort (59 år) er utdannet siviløkonom med tilleggsutdanning i statsvitenskap og sosialøkonomi. Han er i dag assisterende revisjonssjef og avdelingsleder for forvaltningsrevisjon i Follo distriktsrevisjon IKS. Han har arbeidserfaring fra et annet kommunalt revisjonsselskap, har vært økonomisjef i en kommune og rådmann i to kommuner. Han tar sikte på å tiltre stillingen 1.4.2019. Didrik er i dag bosatt i Hobøl og har hytte i Hol (Strandevatn). Han vil kjøpe hus i Hallingdal eller Valdres.

Kontaktinformasjon:
– Konstituert daglig leder Dagny Thon Hovrud, tlf. 97 53 11 29
– Fagansvarlig regnskapsrevisor Elin Dokken Myhre, tlf. 45 21 19 72
– post@kommunerevisjoniks.no

– Hovedkontor: Skifervegen 8, Fagernes
– Avdelingskontor: Kommunehuset på Gol etter 1/9-2018
– Postadresse: Postboks 142, 2901 Fagernes
– Organisasjonsnummer: 976 634 934 mva.

2018-11-08-Personvernerklæring