Forstørrelsesglass11

Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS er eid av de 12 kommunene i Valdres og Hallingdal, og utfører lovpålagt revisjon av kommunens forvaltning og regnskap for kontrollutvalg og kommunestyre.

Vi er åtte medarbeidere, som alle er medlemmer av Norges kommunerevisorforbund (NKRF).
Revisjonssjefen er også medlem av og Den norske Revisorforening (DnR).

Kontakt oss på:
– Revisjonssjef Åge Sandsengen tlf. 90 94 47 97
– Post@kommunerevisjoniks.no
– Rådhuset på Fagernes
– Hovedkontoret: Postboks 142, 2901 Fagernes
– Avdelingskontor: Gol skysstasjon, 3550 Gol

 

*** Local Caption *** Bjørg Brestad og Aage Sandsengen VKR