Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS er eid av de 12 kommunene i Valdres og Hallingdal, og utfører lovpålagt revisjon av kommunens forvaltning og regnskap for kontrollutvalg og kommunestyre.

Vi har åtte stillingshjemler, og alle ansatte  er medlemmer av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Vi har for tiden to ubesatte stillinger.

Adresser:
– Tlf. 97 53 11 29
– post@kommunerevisjoniks.no

– Hovedkontor: Skifervegen 8, Fagernes
– Avdelingskontor: Gol skysstasjon, Gol
(Kommunehuset på Gol etter 1/9-2018)
– Postadresse: Postboks 142, 2901 Fagernes

 

 

 

Organisasjonsnummer: 976 634 934 mva

 

 

 

 

Engasjert, modig og raus!