Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS ble avviklet 31.12.2020

Hjemmesiden vil være aktiv ut 2023 for å gi tilgang til offentlige dokumenter.

Avviklingsstyret var:
– Advokat Torgeir Juel Fosse, tlf. 952 05 875
– Revisor Ole Kristian Rogndokken, tlf. 41513943

– Organisasjonsnummer: 976 634 934 mva.