Kommunerevisjon IKS

Vi søker engasjert forvaltningsrevisor
– se annonse

Kommunerevisjon IKS er eid av de 12 kommunene i Valdres og Hallingdal, og utfører lovpålagt revisjon av kommunens forvaltning og regnskap for kontrollutvalg og kommunestyre.

Vi er åtte medarbeidere, som alle er medlemmer av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Revisjonssjefen er også medlem av Den norske Revisorforening (DnR).

Kontakt revisjonssjef Åge Sandsengen:
–  Tlf. 90944797
– e-post: Aage.sandsengen@kommunerevisjoniks.no

 

*** Local Caption *** Bjørg Brestad og Aage Sandsengen VKR

 

 

Engasjert, modig og raus!