Kommunerevisjon IKS

Vi søker daglig leder

Kommunerevisjon IKS er eid av de 12 kommunene i Valdres og Hallingdal, og utfører lovpålagt revisjon av kommunens forvaltning og regnskap for kontrollutvalg og kommunestyre.

Vi har åtte stillingshjemler, og alle ansatte  er medlemmer av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Vi har for tiden to ubesatte stillinger.

Kontaktinformasjon:
– Konstituert daglig leder Dagny Thon Hovrud, tlf. 97 53 11 29
– Fagansvarlig regnskapsrevisor Elin Dokken Myhre, tlf. 45 21 19 72
– post@kommunerevisjoniks.no

– Hovedkontor: Skifervegen 8, Fagernes
– Avdelingskontor: Kommunehuset på Gol etter 1/9-2018
– Postadresse: Postboks 142, 2901 Fagernes
– Organisasjonsnummer: 976 634 934 mva.