Eiere og representantskap

Kommunerevisjon IKS ble etablert som interkommunalt selskap (IKS) fra 01.01.2010, og eies av kommunene i Valdres og Hallingdal, dvs. dvs. Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.

Virksomheten ble opprinnelig etablert som to interkommunale samarbeider i 1946, gjennom vedtak av fylkesmenn ihv. Oppland og Buskerud. Samarbeidet het da hhv. Valdres kommunerevisjon og Hallingdal Revisjonsdistrikt.

Hver kommune har et medlem i representantskapet:

 • Leder Reidar Schlytter fra Sør-Aurdal (vara Berit Haga Bakke)
 • Nestleder Steinar Bleken fra Hemsedal (vara Per Magnar Tømmervold)
 • Solveig Vestenfor fra Ål (vara  Ole Egil Trinterud)
 • Jan Magnus Bjørne-Larsen fra Hol (vara Øyvind Strand)
 • Tore Dag Skjerdal fra Gol (vara Sigrun Eng)
 • Per Kristian Aas  fra Flå (vara John Amundsen)
 • Endre Storhug fra Nes (vara Knut Jakob Larsen)
 • Vidar Eltun fra Vang (vara Leif Solheimsli)
 • Odd Erik Holden fra Øystre Slidre (vara Ranveig Hovi)
 • Eivind Brenna fra Vestre Slidre (vara Halldor Ødegaard)
 • Knut Ove Hennum fra Nord-Aurdal (vara Per W Strandmoen)
 • Asmund Wold fra Etnedal (vara Jon Olav Espeliødegård)

Protokoller fra representantskapsmøter: