Eiere og representantskap

Kommunerevisjon IKS ble etablert som interkommunalt selskap (IKS) fra 01.01.2010
Selskapet eies av og kommuner i Hallingdal og Valdres:
– Nes, Gol, Hemsedal og Ål
– Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre.

Virksomheten ble opprinnelig etablert som to interkommunale samarbeider i 1946, gjennom vedtak av fylkesmenn i Oppland og Buskerud. Samarbeidene het da Valdres kommunerevisjon og Hallingdal Revisjonsdistrikt. Flå og Hol gikk ut av samarbeidet fra 01.01.2020.

Hver kommune har ett medlem i representantskapet:

  • Leder Odd Erik Holden fra Øystre Slidre (vara Arnfinn Beito)
  • Nestleder Steinar Bleken fra Hemsedal (vara Marit Foss)
  • Solveig Vestenfor fra Ål (vara  Ole Egil Trinterud)
  • Heidi Granli fra Gol (vara Hebrand Jeglheim)
  • Bård Heio fra Nes (vara Marte Helja)
  • Vidar Eltun fra Vang (vara Marta Bjørneby Lalim)
  • Reidar Schlytter fra Sør-Aurdal (vara Olav Kr. Huseby)
  • Halldor Ødegaard fra Vestre Slidre (vara Gerd Nanti Vika Helle )
  • Knut Ove Hennum fra Nord-Aurdal (vara Per W Strandmoen)
  • Asmund Wold fra Etnedal (vara Bjørn Nermoen)

Protokoller fra representantskapsmøter: