KU Ål kommune

ål-edvin Brandeli ål  ål-Lise
Edvin Ræstad, leder Jens Petter Brandlie, nestleder Lise Løvdokken Moen, medlem
eraest@online.no jbrandlie@hotmail.com liselstolen@yahoo.no
Tfl. 90125821 tlf. 92454114 Tlf. 99046789

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok leggesden som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Tirsdag 30/1 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Tirsdag 13/2 kl 8.30-12.00
– Mandag 7/5 kl 9-12 med behandling av kommuneregnskapet og  regnskapet for Ål Kraftverk KF, møterom Hemsen
– Onsdag 5/9 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Mandag 1/10 kl 9-12, møterom Hemsen
– Tirsdag 13/11 kl 9-12, møterom Kjelleren

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-al-dokumenter/