KU Ål kommune

KONTROLLUTVALGET 2019-2023:
– Leder Edvin Ræstad, tlf. 90125821, erast@online.no
– Nesleder Borgny Kari Holde Andersson
– Torleif Dengerud
– Kjersti Elise Haugen Løyte
– Jan Egil Grue

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

MØTER:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.

Dokumenter:
– Se kommunens hjemmeside fra 2020
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-al-dokumenter/