KU Etnedal kommune

Telstø EK   Thon EK
 Håvard Telstø  Inger Anna Lysthaug Syver Thon
 Leder Nestleder Medlem
97979185 90683224 90892425
 hte@online.no  Inger.anna.lysthaug@
etnedal.kommune.no
thonfjell@gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
e-post: kontakt@lukkeleik.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441,
e-post: synnovesorum@gmail.com

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Torsdag 1/2 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Torsdag 8/3 kl 9-12
–  Fredag 4/5 kl 13-16, med behandling av kommuneregnskapet
– Tirsdag 5/6 kl 9-12, kommunestyresalen
– Onsdag 29/8 kl 9-13, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Tirsdag 18/9 kl 9-12
– Tirsdag 20/11 kl 9-12

Dokumenter:
kontrollutvalg-etnedal-dokumenter

 

Engasjert, modig og raus!