KU Etnedal kommune

    Thon EK
 Ingjerd Thon Hagaseth  Inger Anna Lysthaug Syver Thon
 Leder Nestleder Medlem
Tlf. 90029961 90683224 90892425
ingjerd.thon.hagaseth@gmail.com  Inger.anna.lysthaug@
etnedal.kommune.no
thonfjell@gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
e-post:  Anne-Marte.For@kusekvaldres.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441,
e-post: Synnove.Sorum.Falkendal@kusekvaldres.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Torsdag 1/2 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Torsdag 8/3 kl 9-12
–  Tirsdag 23/4 kl 9.30-12, med behandling av kommuneregnskapet
– Tirsdag 5/6 kl 9-12, kommunestyresalen
– Onsdag 29/8 kl 9-13, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Tirsdag 18/9 kl 9-12
– Tirsdag 28/11 kl 9.30-12.30

Dokumenter:
kontrollutvalg-etnedal-dokumenter