KU Etnedal kommune

Telstø EK   Thon EK
 Håvard Telstø  Inger Anna Lysthaug Syver Thon
 Leder Nestleder Medlem
97979185 90683224 90892425
 hte@online.no  Inger.anna.lysthaug@
etnedal.kommune.no
thonfjell@gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
– Reidar Schlytter, tlf. 91824688, e-post: schlytte@online.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Tirsdag 7/3 kl. 9-12
– Mandag 20/3 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres på Fagernes
– Tirsdag 18/4 kl 9-10 –  med behandling av årsregnskapet
– Tirsdag 9/5 kl 14-17-Utsatt itv.
– Mandag 28/8 kl 11-15 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Mandag 18/9 kl 9-12
– Mandag 23/10 kl 14-16, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdre i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Onsdag 6/12 kl 9-12

Dokumenter:
kontrollutvalg-etnedal-dokumenter

 

Engasjert, modig og raus!