KU Flå kommune

 

Ole Kr. Grimeli Anna B. Kollhus
Leder Nestleder
Tlf. 97677462 Tlf, 41419110
post@okgemail.com

 

anna.kollhus@gmail.com
flaaFrydenlund
Marit Pettersborg Anders Olav Frydenlund Trond Skontorp
Medlem Medlem Medlem
Tlf., 93437198 Tlf. 95999828 Tlf. 41471141
marit.pettersborg@
hallingkonsult.no
Ande-o@online.no tskontorp@gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS (KUBIS)
Pål Ringnes, mobiltlf. 99 34 63 05
Postboks 4176, 3005 Drammen
www.kubis.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Torsdag 18/1 kl 14.30-16.30, møterom Høgevarde
– Tirsdag 30/1 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Torsdag 22/2 kl 15-17, møterom Høgevarde
– Mandag 23/4 kl 15-17 med behandling av kommuneregnskapet, møterom Høgevarde
– Tirsdag 8/5 kl 14-16, møterom Høgevarde
– Onsdag 5/9 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Torsdag 20-9 kl 15-17, møterom Høgevarde
– Torsdag 6/12 kl 15-17, møterom Høgevarde

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-fla-dokumenter/