KU Flå kommune

 

Ole Kr. Grimeli Anna B. Kollhus
Leder Nestleder
Tlf. 97677462 Tlf, 41419110
post@okgemail.com

 

anna.kollhus@gmail.com
flaaFrydenlund
Marit Pettersborg Anders Olav Frydenlund Trond Skontorp
Medlem Medlem Medlem
Tlf., 93437198 Tlf. 95999828 Tlf. 41471141
marit.pettersborg@
hallingkonsult.no
Ande-o@online.no tskontorp@gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Mandag 30/1  kl. 9-12, møterom Regnsjøfjell
– Tirsdag 25/4 kl. 9-12 med behandling av kommuneregnskapet, møterom Regnsjøfjell
– Tirsdag 29/8 kl. 9-13 – Fellesmøte for Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Tirsdag 3/10 kl 9-12, Høgevarde
– Torsdag 7/12 kl 13-16, Regnsjøfjell

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-fla-dokumenter/

Engasjert, modig og raus!