KU Gol kommune

Sjerdal BilderGol-Nes
Tore Dag Skjerdal Tore Ness Sigrun Eng
Leder Nestleder Medlem
Tlf.  95897591 Tlf. 90178945 Tlf, 41557505
tore.dag.Skjerdal
@gol.hdpolitiker.no
ness@Interoptik.no
nesstore66@gmail.com
eng.sigrun@gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Tirsdag 30/1 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Tirsdag 13/2 kl 13.00-17.00
– Tirsdag 8/5 kl 13-16 med behandling av kommuneregnskapet, møterom 345
– Onsdag 5/9 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Onsdag 5/9 kl 14-17, møterom kommunestyresalen
– Tirsdag 4/12 kl 13-16, møterom 345

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-gol-dokumenter/