KU Hemsedal kommune

HK HK-Torstein
Arnt Skansen Randi Flaget Torstein Tuv
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 41265169 Tlf. 32067000 Tlf. 48116948
arntskansen@gmail.com
Arnt Skansen@
hemsedal.hdpolitiker.no
randi@hemsedal-alarm.no
randi.larsen.flaget@
hemsedal.hdpolitiker.no
Torstein@ttreg.no

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Tirsdag 28/2 kl. 13-16 i kommunestyresalen
– Onsdag 15/3 kl.                 i kommunestyresalen
– Tirsdag 29/5 kl. 9-13 med behandling av kommuneregnskapet og regnskapet til Hallingdal Energi KF,  møterom Skogshorn
– Torsdag 31/8 kl. 9-13 – Fellesmøte for Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Tirsdag 12/9 kl 13-16,
– Torsdag 7/12 kl. 9-12,  Kommunestyresalen

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-hemsedal-dokumenter/

Engasjert, modig og raus!