KU Hemsedal kommune

HK HK-Torstein
Arnt Skansen Randi Flaget Torstein Tuv
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 41265169 Tlf. 32067000 Tlf. 48116948
arntskansen@gmail.com
Arnt Skansen@
hemsedal.hdpolitiker.no
randi@hemsedal-alarm.no
randi.larsen.flaget@
hemsedal.hdpolitiker.no
Torstein@ttreg.no

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Tirsdag 30/1 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Onsdag 14/2 kl 12-15, møterom Røggjin
– Mandag 16/4 kl 9-13 med behandling av kommuneregnskapet, møterom Skogshorn
– Torsdag 14/6 kl 10-14, møterom Skogshorn
– Onsdag 5/9 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Mandag 1/10 kl 13-16, møterom Skogshorn
– Tirsdag 4/12 kl 9-12, møterom Skogshorn

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-hemsedal-dokumenter/