KU Hol kommune

   
Siv Nesfossen Hanne Håvardsrud
Leder Nestleder
Tlf. Tlf.
Hol-larsgard Hol-liv Hol-lars
Hans Ola Larsgard Liv Jorun Øvrejorde Lars Hamarsbøen
Medlem Medlem Medlem
Tlf. 95814407 Tlf. 41306748 Tlf. 41564750
hans_larsgard@hotmail.com ot-o@online.no post@hamarsboen.no

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-hol-dokumenter/