KU Hol kommune

Hol-jan Hol-rigmor
Jan Magnus Bjørne-Larsen Rigmor Rygg
Leder Nestleder
Tlf. 91344307 Tlf. 91716185
jmbl@online.no post@kjellrygg.no
Hol-larsgard Hol-liv Hol-lars
Hans Ola Larsgard Liv Jorun Øvrejorde Lars Hamarsbøen
Medlem Medlem Medlem
Tlf. 95814407 Tlf. 41306748 Tlf. 41564750
hans_larsgard@hotmail.com ot-o@online.no post@hamarsboen.no

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Mandag 6/2 kl. 10-14, møterom 4
– Onsdag 29/3 kl. 10-13 med behandling av kommuneregnskapet og regnskapet for Ørtern Kraftverk KF, møterom 1
– Torsdag 15/6 kl. 10-13

– Tirsdag 29/8 kl. 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Tirsdag 4/9 kl. 10-14, møterom 4
– Mandag 13/11 kl. 13-16, møterom 4

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-hol-dokumenter/

Engasjert, modig og raus!