KU Hol kommune

Hol-jan Hol-rigmor
Jan Magnus Bjørne-Larsen Rigmor Rygg
Leder Nestleder
Tlf. 91344307 Tlf. 91716185
jmbl@online.no post@kjellrygg.no
Hol-larsgard Hol-liv Hol-lars
Hans Ola Larsgard Liv Jorun Øvrejorde Lars Hamarsbøen
Medlem Medlem Medlem
Tlf. 95814407 Tlf. 41306748 Tlf. 41564750
hans_larsgard@hotmail.com ot-o@online.no post@hamarsboen.no

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Tirsdag 23/1 kl 14.00-16.00
– Tirsdag 30/1 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Torsdag 15/2 kl 14.00-17.00
– Mandag 9/4 kl 13-15 med behandling av kommuneregnskapet og  regnskapet for Ørteren Kraftverk KF, møterom 4
– Tirsdag 12/6 kl 10-14, møterom 1
– Onsdag 5/9 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Mandag 17/9 kl 10-14, møterom 1
– Tirsdag 13/11 kl 13-16, møterom 4

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-hol-dokumenter/

Engasjert, modig og raus!