KU Nes kommune

KONTROLLUTVALG 2019-2023:
– Leder Ståle Eggestøl
– Nestleder Anne Marie Kollhus
– Magne Medgard, Tlf. 32071322, magne.medgard@
nes.hdpolitiker.no
– Audun Aasheim
– Astrid Brattestad

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

MØTER:
Møteinnkalling/møtebok som hovedregel fem ut dager før/etter møtet:

Dokumenter:
– Se kommunens hjemmeside fra 2020
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-nes-dokumenter/