KU Nes kommune

 

  nes-medgard nes-Brattested
Bård Heio Magne Medgard Lars Brattested
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 91556405 Tlf. 32071322 Tlf.91383427
bheio@online.no magne.medgard@
nes.hdpolitiker.no
lars.brattested@
gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2019:
Møteinnkalling/møtebok som hovedregel fem ut dager før/etter møtet:
– Torsdag 10/1-2019 kl 9-14.30,  fellesmøte for Hallingdal på Gol
–  Måndag 18/2-2019 kl 9-12
– Tirsdag 21/5-2019 kl 9-12
– Tirsdag 11-6-2019 9-13 kl, fellesmøte for Hallingdal på Gol
– Mandag 2/9-2019 kl 9-12
– Måndag 25/11-2019 kl 9-12

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-nes-dokumenter/