KU Nes kommune

 

  nes-medgard nes-Brattested
Bård Heio Magne Medgard Lars Brattested
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 91556405 Tlf. 32071322 Tlf.91383427
bheio@online.no magne.medgard@
nes.hdpolitiker.no
lars.brattested@
gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok som hovedregel fem ut dager før/etter møtet:
– Tirsdag 30/1 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Tirsdag 20/2 kl 8.30-12.00, Veslesal
– Mandag 28/5 kl 12-16, med behandling av kommuneregnskapet, møterom Rukkedøla
– Onsdag 5/9 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Fredag 14/9 kl 9-12, møterom Veslesalen
– Torsdag 6-12kl 9-12, møterom Veslesal

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-nes-dokumenter/

Engasjert, modig og raus!