KU Nes kommune

 

  nes-medgard nes-Brattested
Bård Heio Magne Medgard Lars Brattested
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 91556405 Tlf. 32071322 Tlf.91383427
bheio@online.no magne.medgard@
nes.hdpolitiker.no
lars.brattested@
gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen, Trøymsvegen 9A, 3561 Hemsedal
Tlf. 91 60 51 08
e-post: hanne.wengen@gol.kommune.no/hanne@hwengen.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok som hovedregel fem ut dager før/etter møtet:
– Onsdag 1/3 kl 9-12, møterom Teknisk
– Mandag 3/4 kl 9-12, møterom Veslesal
– Onsdag 19/4 kl 8.30-12, møterom Veslesal/kom.styresalen
– Torsdag 20/4 kl 14.30-17, møterom Veslesal/kom.styresalen
– Onsdag 10/5 kl 8.30-12, møterom Veslesal
– Fredag 19/5 kl 8.30-12, møterom Teknisk
– Onsdag 24/5 kl 10-13, møteom Teknisk
– Mandag 30/5 kl 9-12 med behandling av kommuneregnskapet, møterom Veslesal
– Fredag 16/6 kl 13-16, møterom Teknisk
– Tirsdag 4/7 kl 13-16, møterom Veslesal
– Tirsdag 29/8 kl 9-13 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal i kommunestyresalen på Gol
– Tirsdag 5/9 kl 8.30-11-30, møterom Teknisk
– Onsdag 20/9 kl 9-12, møterom Teknisk
– Torsdag 28/9 kl 08.30-12, lukket møte
– Torsdag 5/10 kl 8.30-12, veslesal
– Torsdag 19/10 kl 16-18,
– Tirsdag 28/11 kl 9-12, møterom Teknisk

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-nes-dokumenter/

Engasjert, modig og raus!