KU Nord-Aurdal kommune

Noraker NSk Hennum NAK Strandmoen NAK
Unni Noraker Knut Ove Hennum Per W. Strandmoen
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 48191555 Tlf. 97163680 Tlf. 90122358
unni@noraker.no Kovehenn@online.no pewe-st@online.no

Kontrollutvalgssekretariat
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
e-post:  Anne-Marte.For@kusekvaldres.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441,
e-post: Synnove.Sorum.Falkendal@kusekvaldres.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Torsdag 1/2 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Tirsdag 6/3 kl 9-12
– Tirsdag 10/4 kl 9-12 med behandling av kommuneregnskapet
– Tirsdag 5/6 kl 13-16, formannskapssalen
– Onsdag 29/8 kl 9-13, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Tirsdag 18/9 kl 13-16
– Tirsdag 20/11 kl 13-16

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-nord-aurdal-dokumenter/