KU Nord-Aurdal kommune

KONTROLLUTVVALGET 2019-2023:
– Leder, Vegard Riseng
– Nestleder, Knut O. Hennum
– Oddrun Hegge
– Anne Svendsen Hovrud
– Torsteing Jæger Dalen

Kontrollutvalgssekretariat:
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
e-post:  Anne-Marte.For@kusekvaldres.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441,
e-post: Synnove.Sorum.Falkendal@kusekvaldres.no

MØTER: Innsyn.iktvaldres.no/ku/

Til dokumenter tom 2019, fra 2020 se kommunens hjemmeside:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-nord-aurdal-dokumenter/