KU Nord-Aurdal kommune

Noraker NSk Hennum NAK Strandmoen NAK
Unni Noraker Knut Ove Hennum Per W. Strandmoen
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 48191555 Tlf. 97163680 Tlf. 90122358
unni@noraker.no Kovehenn@online.no pewe-st@online.no

Kontrollutvalgssekretariat
– Reidar Sclytter, tlf. 91824688, e-post: Schlytte@online.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Tirsdag 7/3 kl. 13-16
– Mandag 20/3 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres på Fagernes
– Onsdag 19/4 kl. 13-16 med behandling av kommunesregnskapet
– Mandag 28/8 kl 11-15 – Fellesmøte for Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Torsdag 21/9 kl 13-16
– Mandag 23/10 kl 14-16, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdre i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Tirsdag 6/12 kl 13-16

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-nord-aurdal-dokumenter/

 

Engasjert, modig og raus!