KU Sør-Aurdal kommune

SAK Schlytter SAK-Liodden Linda SAK
Reidar Schlytter Harald Liodden Linda Marie Grøvlien Skogly
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 91824688 Tlf. 90845497 Tlf.
Schlytte@online.no harald.liodden@hig.no Lindasko@bnett.no

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT:
Finn Helge Lyster, tlf. 92018558, epost: finn.helge.lyster@online.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Fredag 27/1 kl 13-16 i kommunestyresalen
– Mandag 20/3 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres på Fagernes
– Torsdag 20/4 kl 9-12 – Behandling av årsregnskapet
-Mandag 28/8 kl 11-15 – Fellesmøte for KU i Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Torsdag 21/9 kl 9-12, utsatt til mandag 16/10 kl 9-12
– Mandag 23/10 kl 14-16, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdre i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Mandag 4/12 kl 9-12 – Flyttet til 7/12 kl. 12-15!

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-sor-aurdal-dokumenter/

 

Engasjert, modig og raus!