KU Sør-Aurdal kommune

SAK Schlytter SAK-Liodden  
Reidar Schlytter Harald Liodden Line Solgunn Sandli
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 91824688 Tlf. 90845497 Tlf. 41306032
Schlytte@online.no harald.liodden@hig.no Line.Sandli@gmail.com

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT:
Finn Helge Lyster, tlf. 92018558, epost: finn.helge.lyster@online.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Torsdag 1/2 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Tirsdag 6/3 kl 13-16
– Tirsdag 24/4 kl 9-12 med behandling av kommuneregnskapet
– Tirsdag 4/9 kl 9-13, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Onsdag 19/9 kl 9-12
– Onsdag 5/12 kl 9-12

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-sor-aurdal-dokumenter/

 

Engasjert, modig og raus!