KU Sør-Aurdal kommune

SAK Schlytter SAK-Liodden  
Reidar Schlytter Harald Liodden Line Solgunn Sandli
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 91824688 Tlf. 90845497 Tlf. 41306032
Schlytte@online.no harald.liodden@hig.no Line.Sandli@gmail.com

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT:
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
  e-post:  Anne-Marte.For@kusekvaldres.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441, 

  e-post: Synnove.Sorum.Falkendal@kusekvaldres.no

Planlagte møter 2019:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Onsdag 13/1 kl 0900-1200
– Mandag 29/4 kl 0900-1200
– Onsdag 4/9 kl 0900-1200
– Onsdag 4/12 kl 0900-1200

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-sor-aurdal-dokumenter/