KU Sør-Aurdal kommune

KONTROLLUTVALG 2019-2023:
– Leder Finn Olav Teslo
– Nestleder Line S. Sandli, tlf. 41306032, Line.Sandli@gmail.com
– Rolf Gunnar Olsen
– Ole Arne Kvålshaugen
– Anne Mathea Digene

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT:
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
  e-post:  Anne-Marte.For@kusekvaldres.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441, 

  e-post: Synnove.Sorum.Falkendal@kusekvaldres.no

Møter: https://innsyn.iktvaldres.no/ku/

 

 

Til dokumenter tom 2019, fra 2020 se kommunens hjemmeside:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-sor-aurdal-dokumenter/