KU Vang kommune

vang-Bjornseth vang-Jevne Karlsen VK
Bjørn Bjørnseth Håkon Offergaard Jevne Jorun Karlsen
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 41519872 Tlf.  41631158 Tlf. 41698455
born@bjornseth.net hakon.jevne@gmail.com jorun-k@Hotmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
e-post:  Anne-Marte.For@kusekvaldres.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441,
e-post: Synnove.Sorum.Falkendal@kusekvaldres.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Torsdag 1/2 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Tirsdag 13/3 kl 13-15
– Mandag 30/4 kl 9-12 med behandling av kommuneregnskapet og regnskapet til Vang Energiverk KF
–  Onsdag 6/6- kl 9-12, kommunehuset
– Onsdag 29/8 kl 9-13, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Tirsdag 25/9 kl 9-12
– Onsdag 12/12 kl 9-12

DOKUMENTER:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-vang-dokumenter/