KU Vang kommune

vang-Bjornseth vang-Jevne Karlsen VK
Bjørn Bjørnseth Håkon Offergaard Jevne Jorun Karlsen
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 41519872 Tlf.  41631158 Tlf. 41698455
born@bjornseth.net hakon.jevne@gmail.com jorun-k@Hotmail.com

Kontrollutvalgssekretariat:
Finn Helge Lyster, tlf. 920 18 558, finn.helge.lyster@online.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Onsdag 14/3 kl. 9-12
– Mandag 20/3 kl. 9-13- Fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres på Fagernes
– Tirsdag 9/5 kl. 9-12 med behandling av kommuneregnskapet og regnskapet til Vang Energi KF (og Jotunkraft AS)
– Mandag 28/8 kl 11-15 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres
– Onsdag 4/10 kl 9-12
– Mandag 23/10 kl 14-16, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdre i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Onsdag 13/12 kl 9-12-Utsatt

DOKUMENTER:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-vang-dokumenter/

Engasjert, modig og raus!