KU Vang kommune

KONTROLLUTVALGET 2019-2023:
– Leder Torstein Lerhol
– Nestleder Marianne Berge
– Tor jørstad
– Kjell Arne Dalåker
– Ida Østvold

Kontrollutvalgssekretariat:
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
e-post:  Anne-Marte.For@kusekvaldres.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441,
e-post: Synnove.Sorum.Falkendal@kusekvaldres.no

MØTER:https://innsyn.iktvaldres.no/ku/

Dokumenter frem tom 2019, fom. 2020 se kommunens hjemmesider:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-vang-dokumenter/