KU Vestre Slidre kommune

     
Olle Rosendal Frode Rolandsgard Anne Marte Før
Leder
Tlf. 48011480
Olle@beitofri.no
Nestleder
Tlf. 9779747
frode.Rolandsgard@
vestre-slidre.kommune.no
Medlem
Tlf, 93653751
annemartefoer@gmail.com

Kontrollutvalgssekretariat
– Reidar Schlytter, tlf. 91824688, e-post: schlytte@online.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Mandag 16/1-2017 kl. 9-12 møterom 3. etg. på kommunehuset
– Mandag 20/2 kl 9-12 møterom 3. etg. på kommunehuset
– Mandag 20/3 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres på Fagernes
– Onsdag 19/4 kl. 9-12 med behandling av kommuneregnskapet
– Mandag 28/8 kl 11-15 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Onsdag 4/10 kl 13-16
– Mandag 23/10 kl 14-16, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdre i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Onsdag 13/12 kl 13-16

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-vestre-slidre-dokumenter/

Engasjert, modig og raus!