KU Vestre Slidre kommune

     
Olle Rosendal Frode Rolandsgard Tove Skogheim Nyhagen
Leder
Tlf. 48011480
Olle@beitofri.no
Nestleder
Tlf. 9779747
frode.Rolandsgard@
vestre-slidre.kommune.no
Medlem
Tlf.

Kontrollutvalgssekretariat
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
e-post:  Anne-Marte.For@kusekvaldres.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441,
e-post: Synnove.Sorum.Falkendal@kusekvaldres.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Torsdag 1/2 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Tirsdag 13/2 kl 13-16
– Onsdag 18/4 kl 13-16 med behandling av kommuneregnskapet
– Mandag 4/6 kl 9-12,
– Onsdag 29/8 kl 9-13, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Mandag 24/9 kl 11-14
– Onsdag 12/12 kl 13-16

Dokumenter:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-vestre-slidre-dokumenter/