KU Øystre Slidre kommune

 

Beito ØSK Solhaug ØSK Rakstad ØSK
Arnfinn Beito Trond Vidar Solhaug Bente Alice Rakstad
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 99037525 Tlf. 90088816 Tlf. 99536004
arnfinnbeito@hotmail.no tvs@valdres-teledata.no b-alicr@online.no

Kontrollutvalgssekretariat
Lukkeleik AS:
Anne-Marte Før, tlf. 936 53 751,
e-post:  Anne-Marte.For@kusekvaldres.no
– 
Synnøve Sørum Falkendal, tlf. 416 24 441,
e-post: Synnove.Sorum.Falkendal@kusekvaldres.no

Planlagte møter 2018:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet.
– Torsdag 1/2 kl 9-13 – Fellesmøte for Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Tirsdag 10/4 kl 13-15 med behandling av kommuneregnskapet– Mandag 11/6 kl 10-14, møterom A
– Onsdag 29/8 kl 9-13, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Torsdag 13/9 kl 10-13
– Torsdag 13/12 kl 0900-12.30

Dokumenter tilhørende KU Øystre Slidre kommune:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-oystre-slidre-dokumenter/