KU Øystre Slidre kommune

 

Beito ØSK Solhaug ØSK Rakstad ØSK
Arnfinn Beito Trond Vidar Solhaug Bente Alice Rakstad
Leder Nestleder Medlem
Tlf. 99037525 Tlf. 90088816 Tlf. 99536004
arnfinnbeito@hotmail.no tvs@valdres-teledata.no b-alicr@online.no

Kontrollutvalgssekretariat
– Reidar Schlytter, tlf. 91824688, e-post: schlytte@online.no

Planlagte møter 2017:
Møteinnkalling/møtebok legges som hovedregel ut fem dager før/etter møtet:
– Tirsdag 24/1 kl. 10-14 på kommunehuset
– Mandag 20/3 kl. 9-13- Fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres på Fagernes
– Mandag 3/4 kl. 9-12 med behandling av kommuneregnskapet
– Mandag 28/8 kl 11-15 – Fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdres i kommunestyresalen på Fagernes
– Fredag 8/9 kl 10-14
– Mandag 23/10 kl 14-16, fellesmøte for kontrollutvalgene i Valdre i kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes
– Mandag 11/12 – Møtet er utsatt

Dokumenter tilhørende KU Øystre Slidre kommune:
http://kommunerevisjoniks.no/category/kontrollutvalg-oystre-slidre-dokumenter/

Engasjert, modig og raus!