Om selskapet

  • Kommunerevisjonene i Hallingdal og Valdres fusjonerte i 2010 under navnet Kommunerevisjon IKS. Kommunene har deltatt i interkommunale revisjonsordninger siden 1945.
  • Virksomheten ble opprinnelig etablert som to interkommunale samarbeider i 1946, gjennom vedtak av fylkesmenn i Oppland og Buskerud. Samarbeidene het da Valdres kommunerevisjon og Hallingdal Revisjonsdistrikt.
  • Flå og Hol gikk ut av samarbeidet fra 01.01.2020.
  • Selskapet eies fra 1. januar 2020 av 10 kommuner (deltakerkommuner) – dvs. Nes, Gol, Ål og Hemsedal i Hallingdal og de seks i Valdreskommunen Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. Hver kommune har en eierandel på 10 %. De har dermed lik og betydelig innflytelse på selskapets utvikling.
  • Kommunerevisjon IKS utfører revisjon i egenregi for 10 deltakerkommuner og 12 virksomheter kontrollert av kommunene (to kommunale foretak/kraftverk, syv IKS-er og tre  fjellstyrer).
  • Selskapet har i tillegg andre kunder (10 Kirkelige Fellesråd og ca. 50 stiftelser/legater). Andre oppdrag utgjør godt under 20 % (jf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1).
  • Selskapet ble vedtatt avviklet 31.12.2020.