Vi søker engasjert og dyktig medarbeider

Vi søker forvaltningsrevisor i 100% stilling.

Forvaltningsrevisjon er en spennende oppgave med vurdering av
kommuners økonomi, produktivitet og måloppnåelser, herunder om regelverk etterleves og om styringsverktøyene er hensiktsmessige.

Vi søker en engasjert person, fortrinnsvis med erfaring fra prosjekt- og
utredningsarbeid, samt utdanning på masternivå innen økonomi, juridisk, samfunnsvitenskap eller annen relevant fagområde.

Personlige egenskaper og arbeidserfaring vil bli vektlagt.

Ordnede arbeidsforhold med rom for personlige tilpasninger. Kontorsted Gol eller Fagernes. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere i et
spennende fagmiljø.

Send søknad med CV pr. post eller e-post innen 2. oktober 2017.

Ta gjerne kontakt med revisjonssjef Åge Sandsengen på telefon 90944797 eller e-post aage@kommunerevisjoniks.no.

Postadresse: Postboks 142, 2901 Fagernes.

 

Engasjert, modig og raus!