Inngående postjournal

Inngående postjournal:
Anmodning om kopi av dokument rettes til postmottak@kommunerevisjoniks.no

 • 2016-016-fylkesmannen-i-buskerud-klage-pa-vedtak
 • 2016-015-allkopi-endra-kontonr
 • 2016-014-hemsedal-museum-vedleggene
 • 2016-13-kommunerevisjon-klage-080916
 • 2016-12-Uoff-HK-Partsspørsmål og begjæring om innsyn
 • 2016-11-Uoff-HK-Part i saken
 • 2016-10-sak-misligheter-og-risiko-tilsvar
 • 2016-09-Uoff-HK-Begjering om innsyn
 • 2016-08-brev-2-fra-departementet-vedrorende-kommunereformen
 • 2016-07-Departementet vedrørende kommunereformen
 • 2016-06 Ål kommune vedr rutiner for kvalitet på sjukeheim
 • 2016-05 svar tjenestebil Nes kundebrev
 • 2016-04 Svar tenestebiler Etnedal
 • 2016-03-Svar på løpende revisjon ØSK 2015
 • 2016-02 Bruk av tenestebiler i Gol kommune
 • 2016-01-Bruken av tenestebilar i Ål kommune

Engasjert, modig og raus!