Inngående postjournal

Inngående postjournal fra 2019:
Anmodning om kopi : post@kommunerevisjoniks.no

Dok.nr.: Avsender: Dokumentet gjelder: Dato: Besvart: Off./
U.off:
2019-003
2019-002 Hemsedal Bestiller særattestasjon  9/1-19 off.
2019-001  N.-Aurdal Bestiller særattestasjon  7/1-19  off.

 

Inngående postjournal tom 2018:

 • 2018-037-ElinDMyhre-Søknad på stilling-Uoff-19/11-2018
 • 2018-036-Uoff-Søknad på stilling-16/11-2018
 • 2018-035-DHjort-Søknad på stilling-Uoff-15/11-2018
 • 2018-034-Lotteritilsynet-Opphevelse av Rues legat-Gamlehjem-18/10-18-Uoff
 • 2018-033-SAK-Svar Høring Strategi-10/10-18
 • 2018-032-Lotteritilsynet-Opphevelse Rues legat-Trengende og syke-8/10-18-Uoff
 • 2018-031-EK-Svar høring strategi-1/10-18
 • 2018-030-Romerike Revisjon-Svar-26/9-18-Uoff
 • 2018-029-HK-Svar høring strategi-26/9-18
 • 2018-028-Buskerud Kommunerevisjon-26/918-Uoff
 • 2018-027-Uoff-KomRev3-Svar på forespørsel -26/9-18
 • 2018-026-Uoff-Telemark Kommunerevisjon-Svar-26/9-18
 • 2018-025-Ål-Svar høring strategi-25/9-18
 • 2018-024-Flå-Svar høring strategi-24/9-18
 • 2018-023-ØSK-Svar høring strategi-24/9-18
 • 2018-022-Uoff-Skatt Øst-Svar på melding ang. Gol-12/9-18
 • 2018-021-Gol-Svar høring strategi-11/9-18
 • 2018-020-Hol-Svar høring strategi-10/9-18
 • 2018-019-VSK-Svar høring strategi-10/9-18
 • 2018-018-NKRF-Svar på brev om etterutdanning
 • 2018-017-Lotteri- og stiftelsestilsynet-Vedtak om oppheving av Hedalen Vel-21/8-18-Uoff
 • 2018-016-Brønnøysund-Endring av daglig leder-10/8-18
 • 2018-015-ØSK-Rådmannens innspill til strategi-28/9-18
 • 2018-014-FMBUS-Svar på brev om opplæring-4/7-18
 • 2018-013-VK-Svar høring strategi-20/6-18
 • 2018-012-FMBUS-Svar høring strategi-22/9-18
 • 2018-011-Etnedal kommune-svar på årsrevisjon-14/6-18
 • 2018-010-Hall-Regionrådet-Selskapsstrategi KomRev-1/6-2018
 • 2018-009-Fylkesmannen i Oppland-Veiledning–16/3-2018
 • 2018-008-ØSK-Rådmannens vurdering organisering kontroll og tilsyn-5/2-2018
 • 2018-007-Feilregistrering
 • 2018-006-FMann-Buskerud-Valg av revisjonsordning-30/1-2018
 • 2018-005-FMann-Buskerud-KU-arbeid møter og vedtak-29/1-2018
 • 2018-004-ØSK-Tilbakemelding revisjonsbrev-16/1-2018
 • 2018-003-Feilregistrering
 • 2018-002-Skatt-KomRev og skatteplikt-12/1-2018
 • 2018-001-FMBUS-Dekning av øk.tap -3/1-2018
 • 2017-029-KU NES-Forespørsel til styret
 • 2017-028-Hagatun-Status varsling HK-Uoff
 • 2017-027-Flå-Kommunestyrevedtak sak 77-2017
 • 2017-026-Hol kommune-KomStyrevedtak
 • 2017-025-Flå kommune-KomStyrevedtak
 • 2017-024-Fylkesmann i Oppland-Opplysninger
 • 2017-023-NAK-Fakturering KomAvg
 • 2017-022-BKR-Skatteplikt
 • 2017-021-NKRF-Brev til KU SAK
 • 2017-020-Oppdragsvatale Tallhaug
 • 2017-019-HK-Adv. Raugland
 • 2017-018-EK-Svar revisjonsbrev
 • 2017-017-HK-Adv. Raugland
 • 2017-016-Datatilsynet offentliggjøring
 • 2017-015-VKR-Svar revisjonsbrev
 • 2017-014-ØSK-Tilsvar til revisjonsbrev
 • 2017-013-ØSK-Ku varsling til KomSt
 • 2017-012-HK-Habilitet
 • 2017-011-HK-Fylkesmann-Habilitet
 • 2017-010-Ål-Tilbakem FR branntilsyn
 • 2017-009-Fylkesmannen i Oppland Kap 12
 • 2017-008-HK-Uoff
 • 2017-007-Skolelederforbundet
 • 2017-006-Adv Føyen
 • 2017-005-Arbeidsrettsadvokaten
 • 2017-004-Svar fra Flå ang branntilsyn
 • 2017-003-Svar fra Nes ang branntilsyn
 • 2017-002-Svar fra Hemsedal ang branntilsyn
 • 2017-001-Svar fra Gol ang branntilsyn
 • 2016-017-Fylkesmannen i Buskerud-Innsyn-Sekretariat
 • 2016-016-fylkesmannen-i-buskerud-klage-pa-vedtak
 • 2016-015-allkopi-endra-kontonr
 • 2016-014-hemsedal-museum-vedleggene
 • 2016-13-kommunerevisjon-klage-080916
 • 2016-12-Uoff-HK-Partsspørsmål og begjæring om innsyn
 • 2016-11-Uoff-HK-Part i saken
 • 2016-10-sak-misligheter-og-risiko-tilsvar
 • 2016-09-Uoff-HK-Begjering om innsyn
 • 2016-08-brev-2-fra-departementet-vedrorende-kommunereformen
 • 2016-07-Departementet vedrørende kommunereformen
 • 2016-06 Ål kommune vedr rutiner for kvalitet på sjukeheim
 • 2016-05 svar tjenestebil Nes kundebrev
 • 2016-04 Svar tenestebiler Etnedal
 • 2016-03-Svar på løpende revisjon ØSK 2015
 • 2016-02 Bruk av tenestebiler i Gol kommune
 • 2016-01-Bruken av tenestebilar i Ål kommune