Inngående postjournal

Inngående postjournal:
Anmodning om kopi av dokument rettes til postmottak@kommunerevisjoniks.no

 • 2018-004-ØSK-Tilbakemelding revisjonsbrev
 • 2018-003-Hallingdølen-Innsynsbegjæring-16/1-2018
 • 2018-002-Skatt-KomRev og skatteplikt-12/1-2018
 • 2018-001-FMBUS-Dekning av øk.tap -3/1-2018
 • 2017-029-KU NES-Forespørsel til styret
 • 2017-028-Hagatun-Status varsling HK
 • 2017-027-Flå-Kommunestyrevedtak sak 77-2017
 • 2017-026-Hol kommune-KomStyrevedtak
 • 2017-025-Flå kommune-KomStyrevedtak
 • 2017-024-Fylkesmann i Oppland-Opplysninger
 • 2017-023-NAK-Fakturering KomAvg
 • 2017-022-BKR-Skatteplikt
 • 2017-021-NKRF-Brev til KU SAK
 • 2017-020-Oppdragsvatale Tallhaug
 • 2017-019-HK-Adv. Raugland
 • 2017-018-EK-Svar revisjonsbrev
 • 2017-017-HK-Adv. Raugland
 • 2017-016-Datatilsynet offentliggjøring
 • 2017-015-VKR-Svar revisjonsbrev
 • 2017-014-ØSK-Tilsvar til revisjonsbrev
 • 2017-013-ØSK-Ku varsling til KomSt
 • 2017-012-HK-Habilitet
 • 2017-011-HK-Fylkesmann-Habilitet
 • 2017-010-Ål-Tilbakem FR branntilsyn
 • 2017-009-Fylkesmannen i Oppland Kap 12
 • 2017-008-HK-Uoff
 • 2017-007-Skolelederforbundet
 • 2017-006-Adv Føyen
 • 2017-005-Arbeidsrettsadvokaten
 • 2017-004-Svar fra Flå ang branntilsyn
 • 2017-003-Svar fra Nes ang branntilsyn
 • 2017-002-Svar fra Hemsedal ang branntilsyn
 • 2017-001-Svar fra Gol ang branntilsyn
 • 2016-017-Fylkesmannen i Buskerud-Innsyn-Sekretariat
 • 2016-016-fylkesmannen-i-buskerud-klage-pa-vedtak
 • 2016-015-allkopi-endra-kontonr
 • 2016-014-hemsedal-museum-vedleggene
 • 2016-13-kommunerevisjon-klage-080916
 • 2016-12-Uoff-HK-Partsspørsmål og begjæring om innsyn
 • 2016-11-Uoff-HK-Part i saken
 • 2016-10-sak-misligheter-og-risiko-tilsvar
 • 2016-09-Uoff-HK-Begjering om innsyn
 • 2016-08-brev-2-fra-departementet-vedrorende-kommunereformen
 • 2016-07-Departementet vedrørende kommunereformen
 • 2016-06 Ål kommune vedr rutiner for kvalitet på sjukeheim
 • 2016-05 svar tjenestebil Nes kundebrev
 • 2016-04 Svar tenestebiler Etnedal
 • 2016-03-Svar på løpende revisjon ØSK 2015
 • 2016-02 Bruk av tenestebiler i Gol kommune
 • 2016-01-Bruken av tenestebilar i Ål kommune

Engasjert, modig og raus!