Utgående postjournal

Utgåendepostjournal 2018:
Anmodning om kopi av dokument rettes til postmottak@kommunerevisjoniks.no

 • 2018-003-Hol-KU-Oppdragsbekreftelse-16/1-2018
 • 2018-002-VK-Tilbakemelding løpende revisjon -12/1-2018
 • 2018-001-VAL-Revisorerklæring-BrannOgRedning -2/1-2018

Utgåendepostjournal 2017:

 • 2017-142-ØSK-Tilbakemelding revisjon
 • 2017-141-SAK-Valdres brannvesen IKS
 • 2017-140-VK-Valdres brannvesen IKS
 • 2017-139-Nes-Styrets svar til KU
 • 2017-138-VSK-Valdres brannvesen IKS
 • 2017-137-EK-Valdres brannvesen IKS
 • 2017-136-Flå-Svar027-2017
 • 2017-135-Flå-Svar eierskap
 • 2017-134-Hol-Svar eierskap
 • 2017-133-Godtgjørelse styreleder
 • 2017-132-HK-Tilbakemelding løpende revisjon
 • 2017-131-Fylkesmannen i Oppland
 • 2017-130b-ØSK-Oppstart FR-Innkjøp
 • 2017-130-Nes-Tillegg FR-rapport
 • 2017-122/123/124/125/126/127/128/129-svar søkere
 • 2017-121-Hol-Oppstart FR-Styring av selskaper
 • 2017-113/114/115/116/117/118/119/120-Svar søkere
 • 2017-112-Nes-Oversendelse FR
 • 2017-111-RevBekr-Torgeir Førs minde-Uoff
 • 2017-110-RevBekr-Bangsmoen stiftelse-Uoff
 • 2017-109-RevBekr-Øyenliens legat-Uoff
 • 2017-108-Adv,Hjort-Uoff
 • 2017-107-Skatteetaten
 • 2017-106-FM-Kontroll og tilsyn i Valdres
 • 2017-105-Hol-Tilbakemelding revisjon 2017
 • 2017-104-ValHall-Ulike gebyrsatser VA
 • 2017-103-Hol-Gebyrer VA
 • 2017-102-RevBekr Juvkam, Klosbøle, Eriksen og Skrautvolds legat-Uoff
 • 2017-101-ValHall-Mobiltlf. skattepliktige
 • 2017-100-Gol-Vederlagsberegning
 • 2017-099-Hol-Oversendelse rapport Ørteren
 • 2017-098-Val-FR-Beredskap oversendelse KU
 • 2017-097-Nes-Utbyggingsavtaler
 • 2017-096-SkattSør Delegert revisorattestasjon
 • 2017-095-Godgjørelse leder repskap KomRevIKS
 • 2017-094-Godtgjørelse styreformann KomRevIKS
 • 2017-093-Fylkesmannen i Oppland
 • 2017-092-Ål-FR-Innkjøp-Oversendt KU
 • 2017-091-Hallingdal renovasjon- ny hovedrevisor
 • 2017-090-Flå- ny hovedrevisor
 • 2017-089-Nord-Aurdal kommune-info om endring hovedrevisor
 • 2017-088-Ål kommune-info om endring hovedrevisor
 • 2017-087-Hol kommune-info om endring hovedrevisor
 • 2017-086-Hol-Oversendelse Dagali til KU
 • 2017-085-Anmodning om ledelseserklæring Hol kirkelig fellesråd 2017-084-Nes-Oppstart Teknisk
 • 2017-083-Ål kraftverk KF- tilbakemelding etter revisjon 2016
 • 2017-082-Kirkelig fellesråd-ØS-2016
 • 2017-081-Nes Årsavslutning
 • 2017-080-Gol årsavslutning 2016
 • 2017-079-Ål kraftverk KF-Forespørsel om ledelseserklæring 2016
 • 2017-078-HR-Adv Raugland II
 • 2017-077-Anmodning om ledelseserklæring Ål fellesråd
 • 2017-076-VLMS-E IKS Oversendelsesbrev til rep.skapet av årsoppgjørsbrev
 • 2016 2017-075-Tilbakemelding årsrevisjon Hemsedal kommune
 • 2016 2017-074-Anmodning om ledelseserklæring PPT og OT Nedre Hallingdal
 • 2017-073-Midthus legat
 • 2017-072-HK-Adv Raugland
 • 2017-071-ØSK-Svar innbygger
 • 2017-070-VLMS-E IKS Tilbakemelding etter årsoppgjørsrevisjon 2016

 • 2017-069-Hemsedal Energi KF-Årsrevisjon 2016
 • 2017-068-ØSK-Grunnlag dokumentavgift
 • 2017-067-Ål-Oppstart FR Innkjøp 
 • 2017-066-Vang-Tilbakmelding årsrevisjon 2016
 • 2017-065-NKRF-Medlemskont-2017
 • 2017-064-SV-Datatilsynet-Ad-rapport
 • 2017-063-Hol-Oppstart Ørteren
 •  2017-062-NAK-Kirkelig Fellesråd-Uoff
 • 2017-061-Oversendelsesbrev-FR-IKT-Valdres
 • 2017-060-ET-Årsavslutning 2016
 • 2017-059-Sekretariat for k-utvalg
 • 2017-058-Vang Energiverk-oppsummering etter årsrevisjon 2016
 • 2017-057-NAK-Branntilsyn Valdres
 • 2017-056-VSK årsavslutningsbrev
 • 2017-055-ØSK tilbakmelding årsoppgjørsrevisjon 2016
 • 2017-054-Oppsatartsbrev
 • 2017-053-Anmodning om ledelseserklæring Flå kommune
 • 2017-052- NAK årsavslutningsbrev
 • 2017-051-VNK Tilbakemelding årsoppgjørsrevisjon 2016
 • 2017-050-Ikke sendt enda
 • 2017-049-Stiftelsen Hallingdal Museum – anmodning om ledelseserklæring
 • 2017-048-Ikke sendt enda
 • 2017-047-Vang Energiverk-Anmodning om ledelseserklæring 2017-046-Vang kirkelig fellesråd-tilbakemelding etter årsrevisjon
 • 2017-045-Ørteren Kraftverk KF – tilbakemelding etter årsrevisjon
 • 2017-044-Anmodning om ledelseserklæring Hol kommune
 • 2017-043-Anmodning om ledelseserklæring Sør-Aurdal kirkelig fellesråd
 • 2017-42-VKR Årsrevisjon 2016
 • 2017-041-Tilbakemelding etter revisjon 2016 Etnedal kirkelige fellesråd
 • 2017-040-Fy-mann-Oppl-Selvkost
 • 2017-039-Anmodning om ledelseserklæring Etnedal kirkelige fellesråd 2016
 • 2017-038-HK-Klage-personvern
 • 2017-037-HOl-Leasing-kjøretøy
 • 2017-036-RevSjefens habilitet og uavhengigshet
 • 2017-035-Anmodning om ledelseserklæring Vang kyrkjeleg fellesråd
 • 2017-034 Anmodning om ledelseserklæring fra HBR IKS
 • 2017-033-Korr-HK-Fakta-og-innsamling
 • 2017-032-Flå-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet 
 • 2017-031-Nes-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet
 • 2017-030-HK-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet
 • 2017-029-Ål-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet
 • 2017-028-Hol-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet
 • 2017-027-IKT Valdres etter årsavslutning 2016
 • 2017-026-Anmodning om ledelseserklæring Flå Sokn
 • 2017-025-Anmodning om ledelseserklæring Hemsedal Energi
 • 2017-024-HK-FR-Rapport-Offentlighet
 • 2017-023 Anmodning om ledelseserklæring fra Kleivi Næringspark
 • 2017-022 Anmodning om ledelseserklæring fra Ål kommune
 • 2017-021-Oversendelsebrev-FR-rapport-Hemsedal
 • 2017-020 Anmodning om ledelseserklæring fra Hallingdal Renovasjon IKS
 • 2017-019 Anmodning om ledelseserklæring fra Gol kyrkjelege fellesråd
 • 2017-018-ØSK-Brannberedskap
 • 2017-017 Anmodning om fullstendigheterklæring fra ledelsen IKT Valdres
 • 2017-016-Anmodning om ledelseserklæring fra Ørteren Kraftverk
 • 2017-015-Hedalen Sokneråd
 • 2017-014-ØSK-Tilbakemelding løpende revisjon 2016
 • 2017-013-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-oversendelsesbrev
 • 2017-012-Nes-Manglende-Vara
 • 2017-011-Ressurskrevende brukere og antall PU rapportering
 • 2017-010-ValHall-Kirkelig Fellesråd- årsoppgjør
 • 2017-009-ValHall-Kommuner-Innspill-årsavslutning
 • 2017-008-ØSK-Sekretatiat-k-utv-er-lovlig-organisert
 • 2017-007-Nes-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-006-Flå-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-005-Gol-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-004-HK-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-003 Ål-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-002-Vang-Flyktninger
 • 2017-001-Vang-Tilbakemelding etter løpende revisjon 2016

Utgåendepostjournal 2016:

 • 2016-119-Nes-tilbakemelding revisjon
 • 117 og 118 ikke sendt
 • 2016-116-HK-Tilbakemelding FR
 • 2016-115-Hemsedal-Tilbakemelding løpende revisjon
 • 2016-114-FR-Brann-Hol-Avsluttet
 • 2016-113-Invitasjon-fagdag-årsavslutning-Hallingdal
 • 2016-112-invitasjon-fagdag-arsavslutning-valdres
 • 2016-111-nak-oppstart-fr-plo
 • 2016-110-ku-osk-oversendelse-rapport-072-2015
 • 2016-109-sak-revisorbekreftelse-lan
 • 2016-108-pakoblingsavgift-kloakk-solhaug-samfunnnshus-brev-2
 • 2016-107-allianseselskap-kommunerevisjon-norge
 • 2016-106-hemsedal-tilgang-revisor
 • 2016-105-sr-vsk-risiko-misligheter
 • 2016-105-sr-sak-risiko-misligheter
 • 2016-105-sr-nak-risiko-misligheter
 • 2016-105-sr-ek-risiko-misligheter
 • 2016-105-am-osk-misligheter-varsling
 • 2016-105-am-vang-misligheter-varsling
 • 2016-105-am-hemsedal-misligheter-varsling
 • 2016-104-horing-kmd-ny-kommunelov
 • 2016-103-fylkesmannen-buskerud-ad-innsyn-hemsedal-kommune
 • 2016-102-hallingdal-museum-vedr-sporsmal-fra-buskerud-museum
 • 2016-101-svar-klage-styret-ppt-ot-nedre-hallingdal-iks
 • 2016-100-hemsedal-innsyn-og-part-i-forvaltningsrev
 • 2016-099-nkrf-styret-allianseselskap-kom-rev
 • 2016-098-HK-Oppstart
 • 2016-096-Høringsut-NKRF-Ny kommunelov
 • 2016-095 Forespørsel kontormøbler EFG
 • 2016-094 Forespørsel kontormøbler Kinnarps
 • 2016-093 Forespørsel kontormøbler Inventum
 • 2016-092-Kommunerevisjon-avvikler-fasttelefon
 • 2016-091-Godtgjørelse-leder-rep-skapet
 • 2016-090-Godgjørelse-Styreleder
 • 2016-090-Ansvar-arkiv-k-utv-sekretariat-Hallingdal
 • 2016-089
 • 2016-088-Flå-Oversendelse PPT Nedre Hallingdal
 • 2016-087
 • 2016-086-ØSK-Påkoblingsavgift Kloakk Solhaug Samfunnshus
 • 2016-085
 • 2016-84b-Bruflat Sokneråd, uoff.
 • 2016-084a-Hemsedal sokneråd, uoff.
 • 2016-083-Nes-Oversendelse PPT Nedre Hallingdal
 • 2016-082-Gol-Vedrørende PPT-rapport
 • 2016-081-Flå-Vedrørende PPT-rapport
 • 2016-080-Hemsedal-Vedrørende PPT-rapport
 • 2016-079-Nes-Ad oversendelse PPT brev
 • 2016-078-Jondalslegat, uoff.
 • 2016-077-Ikke sendt enda
 • 2016-076-Ikke sendt enda
 • 2016-075-KU-VK-Oversendelse Barnevernsrapport
 • 2016-074-KU-VSK-Oversendelse Barnevernsrapport
 • 2016-073-VK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-072-ØSK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-071-VSK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-070-EK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-069-PPT Nedere Hallingdal til selskapet
 • 2016-068-Alfstad legat og Bugges Mindre Årsrevisjon 2015
 • 2016-067-Nes-kommune-årsrevisjon
 • 2016-066-ØS-Fellesråd tilbakemelding årsavslutning
 • 2016-065-KU-Flå-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-064-KU-Nes-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-063-KU-Hemsedal-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-062-KU-SAK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-061-KU-SAK-Oversendelse Barnevernsrapport
 • 2016-060-KU-ØSK-Oversendelse Innkjøpsrapport
 • 2016-059-Flå-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-058-Nes-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-057-Hemsedal-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-056-Hol-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-055-Tilbakemelding årsrevisjon Hemsedal 2015
 • 2016-054-KU-ledere- Om Kommunerevisoren
 • 2016-053-Hol-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-052-NAK-Oversendelse Barnevern
 • 2016-051-Gol-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-050-KU NAK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-049-KU Gol-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-048 -Gol kommune tilbakemelding årsavslutning
 • 2016-047-Vang Energiverk-Tilbakemelding årsrevisjon 2015
 • 2016-046-Ål-Tilbakemelding årsrevisjon 2015
 • 2016-045-Vang-Tilbakemelding årsrevisjon 2015
 • 2016-044-Etnedal kirkelige fellesråd 2015
 • 2016-043-KU Ål-oversender PPT-rapport
 • 2016-042-KU-ÅL-Oversendelse Barnevernsrapport
 • 2016-041-VSK-Brev-Årsrevisjon
 • 2016-040-Etnedal-årsrevisjon 2015
 • 2016-039 -Nes-Tilbakemleding årsrevisjon
 • 2016-038-Ikke sendt
 • 2016-037-ØSK-Tilbakemelding årsoppgjørsrevisjon
 • 2016-036-NAK-Revisjonsbrev-Årsavslutningen
 • 2016-035-KMD-Forhandlingutvalg-møter
 • 2016-034-Reduksjon av husleien 2016 pga arkivet
 • 2016-033-Oppsigelse husleie rådhuset Fagernes
 • 2016-032-Tilbakemelding etter styremøte 160316 VLMS-E
 • 2016-031-Habilitet-og-Uavhengighetsvurdering-Revisjonssjef
 • 2016-030-VKR-Årsrevisjonsbrev
 • 2016-029-VLMS-E-IKS-Årsrevisjon
 • 2016-028-SAk-Revisjonsbrev-årsavslutning
 • 2016-027-Tilbakemelding etter årsoppgjørsrev VNK 2015
 • 2016-026-Valdres Brannforebyggende Avdeling
 • 2016-025-ØSK-Oppstart-FR-Anskaffelsesregler
 • 2016-024-Hol kontrollutvalg-undersøkelse vedr kontrollrapport skatteoppkreverfunksjon
 • 2016-023-KU-VSK-oversender kommunemoderniseringsrapport
 • 2016-022-Hemsedal Energi-Tilbakemelding etter revisjon 2015
 • 2016-021-KU ØSK-oversender kommunemoderniseringsrapport
 • 2016-019-Fullmakt-revisorattestasjon-mva-komp-Hallingdal
 • 2016-018-Ressurskrevende brukere og antall PU
 • 2016-017-Nes-Sokn- Revisorerklæring
 • 2016-016-HK-Løpende revisjon-Tilbakemelding
 • 2016-015-Sør-Aurdal kommune-løpende revisjon 2015
 • 2016-014-VNK-Aksjeeier og ettergivelse av fordring
 • 2016-013-Kirkelig fellesråd Valdres
 • 2016-012 Flå kommune-oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-011 Nes kommune-oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-010 Gol kommune-oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-009 Hemsedal kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-008 Hol kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-007 Ål kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-006 Etnedal kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-005 Sør Aurdal kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-004 Nord Aurdal kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-003 V Slidre kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-002 Ø Slidre kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-001 Vang kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann

Engasjert, modig og raus!