Utgående postjournal

Utgående postjournal fra 2019:
Anmodning om kopi : post@kommunerevisjoniks.no

Dok.nr.: Mottaker: Dokumentet gjelder: Dato: Dato besvart: Off./
U.off:
20-196  Eierkommuner Eierinnbetaling 13/10-20 IA off.
20-195 NN Oppsigelse 30/9-20 IA off.
 20-194 NN Oppsigelse 30/9-20 IA off.
20-193 Ål Revisorattestasjon 4. termin 28/9-20 IA off.
20-192 HBR IKS Revisorattestasjon 4. termin 23/9-20 IA off.
20-191 Innlandet revisjon IKS Overtagelse av revisjonsoppdrag 16/9-20 IA off.
 20-190   Gol  Revisorattestasjon 3. termin  17/9-20 IA off.
20-189 KomDep Søknad om oppløsning av Kommunerevisjon IKS 16/9-20  1/10-20 off.
20-188 Legat Birgit E Sehl – Rev.ber. 2019 1/9-20 IA off.
20-187 Stiftelse Torstein Lihaugens gåve – Revisjonsbretning 2019 1/9-20 IA off.
20-186 Ål-legat Hjelp til gamle, sjuke og uføre: Brev 31/8-20 IA off.
20-185 Ål-legat Hjelp til gamle, sjuke og uføre: Revisjonsberetning 2019 31/8-20 IA off.
20-184 Gol Revisorattestasjon 3. termin 28/8-20 IA off.
20-183 Rep.skap Møteinnkalling 11.09.20  27/8-20  IA  off.
20-182 Nesbyen Revisorattestasjon 3. termin 27/8-20  IA  off.
20-181 NAK Revisorattestasjon 3. termin 27/8-20  IA  off.
20-180 Hemsedal Revisorattestasjon 3. termin 27/8-20  IA  off.
20-179 Ål Revisorattestasjon 3. termin 27/8-20  IA  off.
20-178 SAK Revisorattestasjon 3. termin 25/8-20  IA  off.
20-177 IKT Valdres Revisorattestasjon 3. termin 25/8-20 IA  off.
20-176 EK Revisorattestasjon 3. termin  24/8-20 IA  off.
20-175 ØSK Revisorattestasjon 3. termin 21/8-20 IA off.
20-174 Gol og Herad Sokn Revisorattestasjon 3. termin 20/8-20 IA off.
20-173 VK Revisorattestasjon 3. termin 19/8-20 IA off.
 20-172 VSK Revisorattestasjon 3. termin 18/8-20 IA off.
 20-171  Skatteetaten Delegert myndighet 18/8-20 IA uoff.
20-170 Gudny Ulshagens minne Legat – Revisjonsberetning 13/8-20 IA off.
20-169 Ragnhild Haugen Legat – Revisjonsberetning 13/8-20 IA off.
20-168 Ål skulelegat Revisjonsberetning 13/8-20 IA off.
20-167 Leveld Kapell Legat – Revisjonsberetning 11/8-20 IA off.
20-166 Torpo Sogn Legat – Revisjonsberetning 11/8-20 IA off.
20-165  Alle kommuner Risiko- og vesentlighetsv. etterlevelesskontroll økonomiforvaltning 28/7-20 IA off.
20-164 Nesbyen Etterlevelseskontroll innkjøp 28/7-20 IA off.
20-163 Gol Etterlevelseskontroll innkjøp 28/7-20 IA off.
20-162  Ål  Etterlevelseskontroll innkjøp  28/7-20  IA  off.
20-161 Hemsedal  Etterlevelseskontroll innkjøp  28/7-20  IA  off.
20-160 VK Etterlevelseskontroll innkjøp 28/7-20 IA off.
20-159 VSK Etterlevelseskontroll innkjøp 28/7-20 IA off.
20-158 ØSK Etterlevelseskontroll innkjøp 28/7-20 IA off.
20-157 NAK Etterlevelseskontroll innkjøp 28/7-20 IA off.
20-156 EK Etterlevelseskontroll innkjøp 28/7-20 IA off.
20-155 SAK Etterlevelseskontroll innkjøp 28/7-20 IA off.
20-154 RepSkap Møtebok 29/6-20 30/6-20 IA off.
20-153 Gol Oppsigelse leiekontrakt 30/6-20 IA off.
20-152  Golhus Oppsigelse av leiekontrakt 30/6-20 IA off.
20-151 Ål KFRåd Rev.beretning Kafe tid 18/6-20 IA off.
20-150 Nesbyen Særatt. terrengsykkelsti 19/6-20 IA off.
20-149 Hallingdal krisesenter Revisjonsberetning 2019 18/6-20 IA off.
20-148 Legat Alfstad og Bugge rev.ber. 2019 18/6-20 IA off.
20-147 Gol Revisjonsberetning 2019 IA off.
 20-146 Nesbyen Revisjonsberetning 2019  IA off.
 20-145  Nesbyen Fullstendighetserklæring 18/6-20 IA off.
20-144 Ål Ledelseserklæring Ål 12/6-20 IA off.
20-143 Rønnings legat Revisjonsberetning 2019 11/6-20 IA off.
20-142 Bakkens legat Revisjonsberetning 2019 11/6-20 IA off.
20-141 Nesbyen Mva.komp. T2 2020 10/6-20 IA off.
20-140 HK Mva.komp. T2 2020 10/6-20 IA off.
20-139 Gol og Herad Sogn Mva.komp. T2 2020 9/6-20 IA off.
20-138 Gol Mva.komp. T2 2020 10/6-20 IA off.
20-137 IKT Valdres Mva.komp. T2 2020 8/6-20 IA off.
20-136 NAK Mva.komp. T2 2020 8/6-20 IA off.
20-135 SAK Mva. komp. T2  2020 8/6-20 IA off.
 20-134 Legat O. Søynes – Rev.ber. 2019 5/6-20 IA off.
 20-133  Legat Vang Nils Thune – Rev.ber. 2019  5/6-20 IA off.
 20-132  Legat NAK Gudrun Søndrol Minnefond – Rev.beretning 2019 5/6-20 IA off.
20-131 Legat NAK Gerd og Noralf Midthus – Rev.beretning 2019 5/6-20 IA off.
20-130 Legat NAK Juvkam, Klosbøle, Eriksen og Skrautvål – Rev.beretning 2019 5/6-20 IA off.
20-129 Legat NAK Fodnes – Rev.beretning 2019 5/6-20 IA off.
20-128 Haugens minne Legat – Rev.beretning 2019 4/6-20 IA off.
20-127 Ungdom under utdan. Legat – Revisjonsberetning 2019 4/6-20 IA off.
20-126 PPT Hallingdal Revisjonsberetning 2019 4/6-20 IA off.
20-125 RepSkap Møteinnkalling 29/6-2020 29/5-20 IA off.
20-124 Ål Ledelseserklæring 28/5-20 IA off.
20-123 Ål Revisjonsberetning 2019 28/5-20 IA off.
20-122 Skatt Delegasjon mva.attestasjon 27/5-20 IA off.
20-121 Legat verdig trengende Revisjonsberetning 2019 28/5-20 IA off.
20-120 VK Anmoder om ledelseserklæring 27/5-20 IA off.
20-119 Jondalens legat Revisjonsberetning 2019 20/5-20 IA off.
20-118 VNK Særatt. God økonomi bedre agronomi 14/5-20 IA off.
20-117 Hemsedal Revisjonsberetning 2019 14/5-20 IA off.
 20-116 HBRIKS Revisjonsberetning 2019 8/5-20 IA off.
20-115 Vang fjellstyre Revisjonsberetning 2019 7/5-20 IA off.
20-114 Øyenliens legat Revisjonsberetning 2019 6/5-20 IA off.
20-113 VBRIKS Revisjonsberetning 2019 6/5-20 IA off.
20-112 ØSK Særatt. velferdsteknologi 29/4-20 IA off
20-111 Gol Særatt. utstyrsbua 29/4-20 IA off.
20-110 RepSkap Innkalling til møte 7/5-2020 28/4-20 IA off.
 20-109 Ål Særatt. Aktiv ung – ny versjon 21/4-20 IA off.
 20-108 HR  Ny revisjonsberetning 2020 20/4-20 IA off.
 20-107 Gol Sokn Revisoratt.mva. T1-20-Ny 14/4-20  IA uoff.
20-106 Ål Revisoratt.mvva. T1-20 7/4-20 IA off.
20-105 HK Revisoratt.mva. T1-20 7/4-20 IA off.
20-104 Gol Sokn Revisoratt.mva. T1-20 6/4-20 IA off.
20-103 Nesbyen Revisoratt.mva T1-20 6/4-20 IA off.
20-102 Vang Særatt. Smart Oppvekst 2/4-20 IA off.
20-101 Ål 15/4-beretning 2/4-20 IA off.
20-100 Skatt Mva.att. delegert NKRF+ Bdo 2/4-20 IA uoff.
20-099 Gol Revisoratt. mva T1-20 2/4-20 IA off.
20-098 EK KU Regnskapsrapport 2019 2/4-20 IA off.
20-097 EK Revisjonsberetning 2019 2/4-20 IA off.
20-096 Styre KomRev Møtebok 26/3-20 31/3-20 IA off.
20-095 Rep.Skap Møteinnkalling 27/4-20 31/3-20 IA off.
20-094 Styre KomRev Møteinnkalling 16/4-20 31/3-20 IA off.
20-093 EK Særatt. Friluftsskole 30/3-20 IA off.
20-092 HK Særatt. svangerskapsomsorg 30/3-20 IA off.
20-091 VSK Særatt. barn i lavinntekt. 30/3-20 IA off.
20-090 SAK KU Regnskapsrapport 2019 30/3-20 IA off.
20-089 VSK KU Regnskapsrapport 2019 30/3-20 IA off.
 20-088 ØS Fjellstyre Revisjonsberetning 2019  27/3-20 IA off.
 20-087 VSK Revisjonsberetning 2019 27/3-20 IA off.
20-086 EK Ber om ledelseserklæring 25/3-20 IA off.
20-085 Nesbyen Særatt. Frivillighetssentral 24/3-20 IA off.
20-084 Gol Særatt. Støtt kvinnehelse 24/3-20 IA off.
20-083 Ål Særatt. Aktiv ungdom 24/3-20 IA off.
20-082 SAK Revisjonsberetning 2019 24/3-20 IA off.
20-081 Gol helsetun Legat for pasienter RevBer 20/3-20 IA off.
20-080 Gol helsetun Fond for god trivsel RevBer 20/3-20 IA off.
20-079 Legat Røvang  – Revisjonsber. 2019 20/3-20 IA off.
20-078 Gol KFRåd Revisjonsberetning 2019 18/3-20 IA off.
20-077 VSK Ber om ledelseserklæring 12/3-20 off.
20-076 IKT Valdres Revisjonsberetning 2019 12/3-20 IA off.
20-075 SAK KFRåd Revisjonsberetning 2019 11/3-20 IA off.
20-074 Nes-Legat Økonomisk vansk. -Rev.ber. 11/3-20 IA off.
20-073 Nes-Legat Per Børtnes – Rev.beretning 11/3-20 IA off.
20-072 HalKrSenter Ber om ledelseserklæring 11/3-20 off.
20-071 HalKrSenter Stiftelse – Rev.beretning 2019 11/3-20 IA off.
20-070 SAK Ber om ledelseserklæring 9/3-20 off.
 20-069  Holtegårdsb Legat – Revisjonsberetning 4/3-20 IA off.
20-068 IKT Valdres Anmoder om ledelseserkl. 2/3-20  5/3-20 off.
20-067 Ål Særatt. Prosjekt gullhjerte 2/3-20 IA off.
20-066 Styre KomRev Møteinnkalling 19/3-20 2/3-20 IA off.
20-065 Gol IL Særatt. Hallingmo 2/3-20 IA off.
20-064 VSK Særatt. Helse  fengsel 28/2-20 IA off.
20-063 Ål Særatt. Styrker helsest. 28/2-20 IA off.
20-062 Ål Særatt. Kompetanse 28/2-20 IA off.
20-061 Kari Vestlies Legat – Revisjonsberetning 28/2-20 IA off.
20-060 Ødegård Legat – Revisjonsberetning 28/2-20 IA off.
20-059 Bjørkheim Legat – Revisjonsberetning 28/2-20 IA off.
20-058 Nesbyen Særatt. kvalitet og komp. 28/2-20 IA off.
20-057 VSK Særatt. kompetanse 28/2-20 IA off.
20-056 VNK Særatt. Friluftsrådet 28/2-20 IA off.
20-055 VNK Revisjonsberetning 2019 28/2-20 IA off.
 20-054 HK Særatt. Kompetanse 27/2-20 IA off.
20-053 Gol Særatt. Kompetanseløftet 27/2-20 IA off.
20-052 NAK Revisjonsberetning 27/2-20 IA off.
20-051 NAK Årsoppgjørsbrev 27/2-20 IA off.
20-050 VKR / HR Oversender brev fra dep. 27/2-20 IA off.
20-049 EK Særatt. Kompetanseløftet 27/2-20 IA off.
20-048 SA KirkFRåd Anmoder om ledelseserkl. 26/2-20 IA off.
20-047 VS Fjellstyre Revisjonsberetning 2019 26/2-20 IA off.
20-046 VKR Svar til Damstuen 26/2-20 IA off.
20-045 KMD Purring på brev 2020-005 26/2-20  27/2-20 off.
20-044 BHSS Sæaratt. anlegg. 44802 26/2-20  IA off.
20-043 BHSS Sæaratt. anlegg. 44801 26/2-20  IA off.
20-042 Gol KFR Ber om ledelseserklæring 25/2-20 off.
20-041 KU Hall Rapportering HR 25/2-20 IA off.
20-040 HR Revisjonsberetning 2019 24/2-20 IA off.
20-039 Ål Revisjonsber. mva 2019 35/2-20 IA off.
20-038 VNK Forespørsel ledelseserkl. 24/2-20  27/2-20 off.
20-037 Nesbyen Særatt. kompetanse og innovasjon 24/2-20 IA off.
20-036 Vang Særatt. kompetanse-heving og innovasjon 24/2-20 IA off.
20-035 Stiftelse Ungdom under utdanning 21/2-20 IA off.
20-034 Ål Særatt. habilitering og rehab 20/2-20 IA off.
20-033 Ål Særatt. læring og mestring 20/2-20 IA off.
20-032 Ål Særatt. Velferdsteknologi 20/2-20 IA off.
 20-031  HR IKS Revisjonsbrev 18/2-20 IA off.
 20-030 NAK Ber om ledelseserklæring 17/2-20  21/2-20 off.
20-029 NAK Særatt. Styrking av hab. 14/2-20 IA off.
20-028 Ål Særatt. Styrking av hab. 13/2-20 IA off.
20-027  Ål Særatt. Elvelangs i Ål 13/2-20 IA  off.
20-026 Nesbyen Særatt. Helhetlig støtte 12/2-20 IA off.
20-025 VNK Særatt. Stamvegutvalg 12/2-20 IA off.
20-024   A. Teigens gavefond  Avviklingsregnskap 12/2-20 IA off.
20-023  A. Teigens gavefond Revisjonsberetning 2019 12/2-20  IA off.
20-022 NRFKM KF Revisjonsberetning 2019 11/2-20 IA off.
20-021 NRFKM KF Tilbakem. etter revisjon 11/2-20 IA off.
20-020
20-019 Hems. sogn Rev.uttale mva. komp 2019 6/2-20 IA off.
20-018 Gol KFR Rev.uttale mva. komp 2019 6/2-20 IA off.
20-017 HR IKS Ber om ledelseserklæring 5/2-20 off.
20-016  Gol Særatt. EPC-prosjekt 31/1-20 IA off.
20-015  Skatteetaten Mva.-attestasjon 30/1-20 IA uoff.
 20-014  Styret Møteinnkalling 14/2-20 31/1-20 IA off.
20-013 KU Årsoppgjørsinformasjon 31/1-20 IA off.
20-012 ValHall Årsoppgjørsinformasjon 31/1-20 IA off.
20-011 HK Rev.ber. kommunens legat 24/1-20 IA off.
20-010 ØSK Særatt. Brennabakkin 24/1-20 IA off.
20-009 Kontrollutv. Uavh.vurdering AMyhrvang 21/1-20 IA off.
20-008 NRKM KF Oversender ledelseserklæring 20/1-20 IA off.
20-007 KU EK Regnskapsrapport 2019 20/1-20 IA off.
20-006 Kontrollutv. Uavh.vurdering SRogne 22/1-20 IA off.
20-005 KomDep. Spm. pensjonskost. renovasjon 20/1-20  27/2-20 off.
20-004 Kontrollutv. Uavh.vurdering EDMyhre 20/1-20 IA off.
20-003 Skatteetaten Delegert revisoratt. mva. 14/1-20 IA off.
20-002 NAK KF Særatt. Papillion 13/120 IA off.
20-001 KomRev Innkalling styremøte 9/1-20 IA off.
19-328 Stôckert Tilsettingsbrev 21/12-19  IA Uoff.
19-327 BKR IKS Svar ang. Hol og Flå 17/12-19 IA off.
19-326 Ål IL Særatt. Elvelangs i Ål 16/12-19 IA off.
19-325 VKR Pensjonsforpliktelse 16/12-19 IA off.
19-324 HR Pensjonsforpliktelse 16/12-19 IA off.
19-323 KU VSK Regnskapsrapport 12/12-19 IA off.
19-322 VSK Særatt. Røn samfunnshu 12/12-19 IA off.
19-321 NAK Prosjektregsnk. NAUS SP1 11/12-19 IA off.
19-320 KU SAK Regnskapsrapport 11/12-19 IA off.
19-319 NAK Prosjektregnsk NAUS  Kulturdep. 11/12-19 IA off.
19-318 KU NAK Regnskapsrapport 10/12-19 IA off.
19-317 KU Vang Regnskapsrapport 10/12-19 IA off.
19-316 SAK KU FR-rapport skole 10/12-19 IA off.
19-315 Ål KU Regnskapsrapport 8/12-19 IA off.
 19-314 VALHALL KU Om regnskapsrevisjon 8/12-19 IA off.
19-313 Styret Møteinnkalling 6/1-2020 6/12-19 IA off.
19-312 Rep.skap Møteinnkalling 7/1-2020 6/12-19 IA off.
19-311 KU ØSK Rapport regnskapsrevisjon 8/12-19 IA off.
 19-310 KU HOL Risikovurdering 6/12-19 IA off.
 19-309 KU HK Rapport regnskapsrevisjon 5/12-19 IA off.
 19-308 KU NES Rapport regnskapsrevisjon 5/12-19 IA off.
 19-307  Ernst Young Svar ang. Vang Energiverk 4/12-19 IA  off.
19-306 Gol Regnskapsrapport 2/12-19 IA off.
19-305 KU ØSK Uavh.vurdering ED Myhre 8/12-19 IA off.
19-304 Ål Regnskapsrapport 2/12-19 IA off.
19-303 Nes Særatt. Trytetjern Strandv. 29/11-19 IA off.
19-302 Nes Særatt. Turvei Trytetjern 29/11-19 IA off.
19-301 VSK Særatt. Vaset 29/11-19 IA off.
19-300 RepSkap Møtebok 22.11.2019  20/11-19  IA off.
19-299  Rabben Tilsettingsbrev 19/12-19 Uoff.
19-298 IKKE SENDT
19-297 Kundebrev Dok. av kontantomsetning 6/11-19 IA off.
19-296 Gol KFRåd Særattestasjon Bufdir. 5/11-19 IA off.
19-295 ØSK KU Oversender FR innkjøp 4/11-19 IA off.
19-294 RepSkap Møteinnkalling 22.10.19 22/10-19 IA off.
19-293 Styret Møtebok 16.10.19 21/10-19 IA off.
19-292 Styret Møteinnkalling 16.10.19 10/10-19 IA off.
19-291 Styret Møtebok 04.9.19 16/10-19 IA off.
19-290 RepSkap Møtebok  29.05.19 19/6-19 IA off.
19-289 Flå KU Oversender FR sykefravær 30/10-19 IA off.
19-288 VNK Særatt. bærekraft hytteb. 15/10-19 IA off.
19-287 Nes Særatt. Trytetjern 9/10-19 IA off.
19-286 Gol Særatt. Klanten flyplass 7/10-19 IA off.
19-285 Flå Særatt. sp.mid. rundbaner 1/10-19 IA off.
19-284 Flå Særatt. sp.mid. Tuftepark 1/10-19 IA off.
19-283 NAK Særatt. aktiv fritid for alle 27/9-19 IA off.
19-282 HK Særatt. EPC-prosjekt 27/9-19 IA off.
 19-281  ØSK Særatt. Heimetoppen  16/9-19 IA off.
 19-280  Ål Særatt. Liatoppen Skisenter  11/9-19 IA off.
19-279  SAK Oppstartsbrev FR-Skole 10/9-19 IA off.
19-278  ØSK Oppstartsbrev FR-Innkjøp  9/9-19 IA off.
19-277 Gol KU Oversender varslingsregl. 28/8-19 IA off.
19-276 Hagens legat Revisjonsbrev 2018 –  Ål 27/8-19 IA off.
19-275 Ulshagens minnefond Revisjonsbrev 2018 – Ål 27/8-19 IA off.
19-274 Legat for sjuke og uføre Revisjonsbrev 2018 – Ål 27/8-19 IA off.
19-273 Legat for sjuke og vanskelegs. Revisjonsbrev 2018 – Ål 27/8-19 IA off.
19-272 Ål skulelegat Revisjonsbrev 2018 – Ål 27/8-19 IA off.
19-271 Lillehaugs gåve -legat Revisjonsbrev 2018 – Ål 27/8-19 IA off.
19-270 Rønnings leg. Revisjonsbrev 2018 – Ål 27/8-19 IA off.
19-269 Bakkens legat Revisjonsbrev 2018 – Ål 27/8-19 IA off.
19-268 Sehls legat Revisjonsbrev 2018 – Ål 27/8-19 IA off.
19-267 Vang Energi Særattestasjon Enova 25/3-19 IA off.
19-266 Vang Fjellstyre Revisjonsberetning 2018 20/8-19 IA off.
19-265 Revisor Team Foresp. ang. Hallingdal Museum 7/8-19 IA off.
19-264 Gol Særatt. pumptrack foreningen GUR 8/8-19 IA off.
19-263 Nes Særatt. Bufdir 5/7-19 IA off.
19-262 Flå Særatt. Spillem Flå Stadion 1/7-19 IA off.
19-261 Ål KFråd Særatt. Exstra stiftelsen 28/9-19 IA off.
19-260 Ål KFRåd Revisjonsberetning 2018 28/6-19 IA off.
19-259 VS KFRåd Revisjonsberetning 2018 28/6-19 IA off.
19-258 Geilo Sokn Revisjonsberetning 2018 28/6-19 IA off.
19-257 VSK Særatt. Aktive barn, unge 27/9-19 IA off.
 19-256  Hol KFRåd Revisjonsberetning 2018 27/9-19 IA off.
19-255 Flå Oppstartsbrev FR 25/6-19 IA off.
19-254 Ål-Stifelse Rev. ber. For gamle, sjuke og uføre 25/6-19 IA off.
19-253 Ål-Stiftelse Rev.ber. For sjuke, uføre og vanskelegstilte 25/6-19 IA off.
19-252 Ål-Stifelse Rev.ber. Levald kapelldist. 25/6-19 IA off.
19-251 Geilo Sokn Ber om ledelseserklæring 24/6-19 off.
19-250 VSK Særatt. bufdir barnef. 24/6-19 IA off.
19-249 Gavefond Rev.ber. Anders Teiges 24/6-19 IA off.
19-248 ØSK-legat Rev.ber. Erling Stordals ærespris 21/6-19 IA off.
19-247 VSK-legat Rev.ber. Berit og Ola Bjørheim 21/6-19 IA off.
19-246 VSK-legat Rev.ber. Kari Vestlies 21/6-19 IA off.
19-245 VSK-legat Rev.ber. I og A Ødegård 21/6-19 IA off.
19-244 ØSK-fond Rev.ber. Fiske i Vinstern 21/6-19 IA off.
19-243 ØSK-legat Rev.ber. Alfstad og Bugge 21/6-19 IA off.
19-242 Gol – legat Rev.ber. B og O Øyneliens 20/6-19 IA off.
19-241 NAK – stiftelse Rev.ber. G og H Haugen 20/6-19 IA off.
19-240 Hol – legat Rev.ber. OCG og SM skolel 19/6-19 IA off.
19-239 Hol – legat Rev.ber. Jordbrukslegat 19/6-19 IA off.
19-238 Hol – fond Rev.ber. Å og E Martinsen 19/6-19 IA off.
19-237 Hol – legat Rev.ber. Olav S Aakers 18/6-19 IA off.
19-236 Hol – fond Rev. ber. S og H Ødegårds 18/6-19 IA off.
19-235 Hol – fond Rev.ber. Anne-Britts mf 18/6-19 IA off.
19-234 Hol – fond Rev.ber. M og L Aakers 18/6-19 IA off.
19-233 Hol – fond Rev.ber. L og K Klevens for blinde og svaksynte 18/6-19 IA off.
19-232 Hol – fond Rev. ber. Birgit Aarsets mf 17/6-19 IA off.
19-231 Hol – legat Rev.ber. L og K Klevens legat for småbrukere 17/6-19 IA off.
19-230 Hol – legat Rev.ber. Bidrag til vanskeligstilte 17/6-19 IA off.
19-229 Ål – fond Rev.ber. G. Ulsahgens mf. 17/6-19 IA off.
19-228 Ål – legat Rev.ber. Ål skulelegat 17/6-19 IA off.
19-227 Ål – legat Rev.ber. Ragnhild Hagen 14/6-19 IA off.
 19-226 Ål – legat Rev.beretning Ål skulel. 14/6-19  IA off.
 19-225 Ål KFRåd Ber om ledelseserklæring 14/6-19 off.
 19-224 ØS KFRåd Revisjonsbrev 2018 13/6-19 IA off.
 19-223 ØS KFRåd Revisjonsberetning 2018 13/6-19 IA off.
 19-222  HK KU Oversender varslingsregl. 12/6-19 IA off.
19-221 Hol KFRåd Ber om ledelseserklæring 12/6-19 IA off.
19-220 Ål legat Rev.beretning Thorstein Slillehaugs gåve 12/6-19 IA off.
19-219 Ål legat Rev.ber. I. Rønnings 12/6-19 IA off.
19-218 VSK legat Rev.beretning Ungdom under utdanning 11/6-19 IA off.
19-217 Ål legat Rev.beretning Astrid og Knut Bakken 12/6-19 IA off.
19-216 Gol Særatt. Hallingmo 11/6-19 IA off.
19-215 Ål legat Rev.beretning  B E Sehls 12/6-19 IA off.
19-214 NAK Særatt. Blåbærmyra 11/9-19 IA off.
19-213 VSK Særatt Vaset skistadion 11/6-19 IA off.
19-212 Vang legat Rev.ber. G. Søndrol Minne 7/6-19 IA off.
 19-211 Nes KU Oversender varslingsregl. 7/6-19 IA off.
 19-210 VS KFRåd Ber om ledelseserklæring 7/6-19 off.
 19-209  HK Særatt. Identifikasjon og.. 7/6-19 IA off.
 19-208 NA KFRåd Revisjonsberetning 2018 6/6-19 IA off.
19-207 NA KFRåd Revisjonsbrev 2018 6/6-19 IA off.
19-206 Nes legat Holtegårdsbråten – tilbakem. regnskap 2018 5/6-19 IA off.
19-205 Nes legat Til syke og trengende – tilbakem. regnskap 2018 5/6-19 IA off.
19-204 Nes Sokn Revisjonsberetning 2018 5/6-19 IA off.
19-203 Vang KFRåd Revisjonsberetning 2018 5/6-19 IA off.
19-202 Ål kraftverk Revisjonsberetning 2018 5/6-19 IA off.
19-201 Nes-legat For økonomisk vanskeligs. – Rev.beretning 5/9-19 IA off.
19-200 Nes-legat For økonomisk vanskeligstilte – Rev.brev 5/6-19 IA off.
19-199 Hemsedal Sogn Revisjonsberetning 2018 5/6-19 IA off.
 19-198  Hallingdal Renovasjon  Revisjonsberetning 2018 4/6-19 IA off.
19-197 Nes Per Børtens fond til utd. 4/6-19 IA off.
19-196 Hol KFRåd Att. mva-komp. 2019-2 4/6-19 IA off.
19-195 Ål Særatt: Identifikasjon… 4/6-19 IA off.
19-194 VLMS-E IKS Årsoppgjørsbrev 4/6-19 IA off.
19-193 HOL KU Oversender varslingsregl. 3/6-19 IA off.
19-192 Ikke sendt
19-191  Nes Særatt: Helsedirektoratet 31/5-19 IA off.
19-190  VangKFRåd Revsisjonsberetning 2018 29/5-19 IA off.
 19-189  ØS-KFRåd Revisjonsberetning 2018 28/5-19 IA off.
19-188  Vang Særatt: Smart oppvekst 28/5-19 IA off.
19-187  ÅL- KFRåd  Revisjonsberetning 2018 24/5-19 IA off.
19-186  Ola Søyne Legat: Rev.beretning 2018 23/5-19 IA off.
19-185 Nils og Marit Thunes legat Revisjonsberetning 2018 23/5-19 IA off.
19-184 NAK Uttale finansreglement 22/5-19 IA off.
19-183 Ål kraftverk Regnskapsrapport 2018 22/5-19 IA off.
19-182 PPTHall IKS Revisjonsberetning 2018 22/5-19 IA off.
19-181 PPTHall IKS Revisjonsbrev 2018 22/5-19 IA off.
19-180 SA-KFRåd Revisjonsberetning 2018 21/5-19 IA off.
19-179  Ål kraftverk Ber om ledelseserklæring 21/5-19  21/5-19 off.
19-178  Vang Energi Revisjonsberetning 2018 20/5-19 IA off.
19-177  Ål Regnskapsrapport 2018  20/5-19 IA off.
19-176  Ål Revisjonsberetning 2018 20/5-19 IA off.
19-175  Gol Særatt. Skolehelsetj. 20/5-19 IA off.
19-174  SAK Fellesråd Ber om ledelseserklæring 16/5-19  20/5-19 off.
19-173 Åste og H Johndalen Legat-Revisjonsberetning 16/5-19 IA off.
19-172 Gol-Trivsel helsetun Legat-Revisjonsberetning 16/5-19 IA off.
19-171 Gol-For ungdom. Legat – Revisjonsberetning  16/5-19 IA off.
19-170 Gol helsetun Legat – Pasienter helsetun 16/5-19 IA off.
19-169  PPT Nedre Ber om ledelseserklæring 16/5-19 off.
19-168  Gol Særatt. vanskeligstilte 16/5-19 IA off.
19-167 Nes Regnskapsrapport 2018 15/5-19 IA off.
19-166 Nes Særatt. Kom. kompetanse 14/5-19 IA off.
19-165 Gol Særatt. Kom. kompetanse 14/5-19 IA off.
19-164 Fellesr. EK Revisjonsberetning 2018 15/5-19 IA off.
19-163 Gol Regnskapsrapport 2018 14/5-19 IA off.
 19-162 Nes Revisjonsberetning 13/5-19 IA off.
19-161 Gol Særatt. Klanten 13/5-19 IA off.
19-160 NAK Særatt. Helt sjef 10/5-19 IA off.
19-159 Fellesr. EK Ber om ledelseserklæring  9/5-19  14/5-19 off.
19-158 Fellesr. NAK Ber om ledelseserklæring  9/5-19 off.
 19-157 Nes Ber om ledelseserklæring  8/5-19 9/5-19 off.
 19-156 HBRIKS Rapport årsoppgjørsrevi. 8/5-19 IA off.
 19-155 Hall.Krisesent. Revisjonsberetning 2018 8/5-19 IA off,
19-154 Regionrådet Særatt. Vannområdet 8/5-19 IA off.
19-153 HBRIKS Revisjonsberetning 7/5-19 IA off.
19-152 Hall.Krisesent. Signert ledelseserklæring 7/5-19 IA off.
19-151 Ål Særatt. Kulturell skolesekk 6/5-19 IA off.
19-150 Vang Energi Rapport årsoppgjørsrev. 6/5-19 IA off.
19-149 Ragnhild og Jon Røvang Legat: Revisjonsberetning 2018 6/5-19 IA off.
19-148 Ernst&Young Ber om revisjonsberetning for Jotunkraft 3/5-19  20/5-19 off.
19-147 HBRIKS Ledelseserklæring 3/5-19  9/5-19 off.
19-146 Nes Særatt. Kunstlandskap 2/5-19 IA off.
19-145  VS Fjellstyre Revisjonsberetning 2018 2/5-19 IA off.
19-144 Vang E.Verk Ber om ledelseserklæring 2/5-19  6/5-19 off.
19-143 Gol Signert husleiekontrakt 3/5-19 IA off.
19-142 Hall R.Rådet Revisjonsrapport 2018 2/5-19 IA off.
19-141 Hall R.Rådet Revisjonsberetning 2018 30/4-19 IA off.
 19-140  Hall. Museum Revisjonsberetning 2018 30/4-19 IA off.
19-139  KomRev Møteinnkalling Rep.Skap 29/4-19 IA off.
19-138  R+J Røvang Legat – Revisjonsberetning 29/4-19 IA off.
19-137  Flå Sokn Revisjonsberetning 30/4-19 IA off.
19-136  KU-Vang Regnskapsrapport 2018 25/4-19 IA off.
19-135  Ressurssenter Villighetserklæring 24/4-19 IA off.
19-134  Juvkam, Klosbøle mv. Legat – Revisjonsberetning  9/5-19 IA off.
19-133 Ole, Anne og G. Fodnes Legat – Revisjonsberetning  9/5-19  IA  off.
 19-132  G+N Midthus  Legat – Revisjonsberetning 9/5-19 IA off.
 19-131  Flå Sokn Ledelseserklæring 23/4-19  25/4-19 off.
 19-130 Hall Museum Varsel om fratreden 23/4-19 IA off.
19-129 Legat Tangen/ Danielsen Legat – Revisjonsberetning 22/5-19 IA  off.
19-128 Ingeborg Tunes legat Revisjonsberetning 2018 23/4-19 IA off.
19-127 Hall Museum Ledelseserklæring 2018 23/4-19 IA off.
19-126 Flå-legat Rev.Ber. Vanskeligstilte 23/4-19 IA off.
19-125 Gol Særatt. Ungdomslos 15/4-19 IA off.
19-124 Vang Revisjonsberetning 2018 12/4-19 IA off.
 19-123  Gol Revisjonsberetning 2018  15/4-19  IA off.
 19-122  ØSK Videresendt KMD-brev  12/4-19 IA off.
 19-121  Nes 15/4-Beretning-Trukket 15/4-19 IA off.
 19-120  Vang Energiv.  15/4-Beretning-Trukket 15/4-19 IA off.
 19-119 Ål Kraftverk 15/4-Beretning-Trukket  15/4-19 IA off.
 19-118 Ål 15/4-Beretning-Trukket  15/4-19 IA off.
19-117  Hemsedal Særatt. Styrke helsestasjon 12/4-19  IA off.
19-116 KU-Sak Regnskapsrapport 2018 12/4-19 IA off.
19-115 KU-EK Regnskapsrapport 2018 12/4-19 IA off.
19-114 Hemsedal Særatt. Aktiv inkludering 12/4-19  IA off.
19-113 Etnedal Revisjonsberetning 2018 12/4-19 IA off.
19-112  Reg.R. Hall Ledelseserklæring 2018 11/4-19  30/4-19 off.
19-111  KU-Ål Oversender FR-rapport 11/4-19 IA off.
19-110  SAK Revisjonsberetning 9/4-19 IA off.
19-109  KU-Flå Årsoppgjørsrapport 9/4-19 IA off.
19-108 Gol Ber om ledelseserklæring 8/4-19   9/4-19 off.
19-107 ØSK Særatt. Nytt klubbhus 8/4-19 IA off.
19-106 Flå Revisjonsberetning 2018 8/4-19 IA off.
19-105 EK Ledelseserklæring 2018 8/4-19  8/4-19 off.
19-104  SAK Ledelseserklæring 2018  5/4-19  9/4-19  off.
19-103  Vang Ledelseserklæring 2018  5/4-19  8/4-19 off.
19-102 KU-ØSK Årsoppgjørsrapport 2018 5/4-19 IA off.
19-101 ØSK Revisjonsbrev nr. 46 4/4-19 IA off.
19-100 ØSK Revisjonsberetning 20018 4/4-19 IA off.
19-099 Flå Anmoder om ledelseserkl. 2/4-19 IA off.
19-098 Gol fellesr. Revisjonsberetning 2/4-19 IA off.
19-097 ValHall Engasjementsbrev 2/4-19 IA off.
 19-096 ValHall Uavnheng. D.Hjort 2/4-19 IA off.
19-095 VLMS-E Anmoder om ledelseserkl. 1/4-19  1/4-19 off.
19-094 VNK Revisjonsberetning 29/3-19 IA off.
19-093 VNK Særatt. Valdres friluftsråd 29/3-19 IA off.
19-092 Hol Særatt. helsestasjon 29/3-19 IA off.
19-091 Nes Særatt. foreldreveil. Bufdir 29/3-19 IA off
 19-090 KU VSK Årsoppgjørsrapport 29/3-19 IA off.
 19-089 NAK Særatt. Akuttmedisin 29/3-19 IA off.
 19-088 Flå Særatt. Bufdir. 28/3-19 IA off.
 19-087 Hemsedal Særatt. kvardagsrehab. 27/3-19 IA off.
 19-086 Hemsedal Særatt. autisme/utv.hem. 27/3-19  IA off.
 19-085 Hemsedal Særatt. kompetanse helse 27/3-19 IA off.
19-084 Ål Særatt. innovativ rehab. 27/3-19 IA off.
19-083 VSK Revisjonsberetning 27/3-19 IA off.
 19-082 Hol Særatt. Akuttmedisin 26/3-19 IA off.
19-081 NAK Rapport årsoppgjør 26/3-19 IA off.
19-080 Hol Særatt. livsmestring 26/3-19 IA off.
19-079 Ål Særatt. Aktiv ung 28/3-19 IA off.
19-078 VSK Særatt. ung helse 26/3-19 IA off.
19-077 Ål Anmoder om ledelseserkl. 26/3-19  27/3-19 off.
19-076 NAK Revisjonsberetning 26/3-19 IA off.
19-075 Gol Anmoder om ledelseserkl. 26/3-19  2/4-19 off.
19-074 NAK Særatt. barnefattigdom 26/3-19 IA off.
 19-073 Hol Korr. regnskapsrapport 25/3-19 IA off.
19-072 Hemsedal Regnskapsrapport 25/3-19 IA off.
19-071 Hemsedal Revisjonsberetning 2018 25/3-19 IA off.
19-070 Nes Særatt. Fylkesmannen 039 25/3-19 IA off.
19-069 Nes Særatt. Fylkesmannen 038 24/3-19 IA off.
19-068 Nes Særatt. Helsedirektoratet 24/3-19 IA off.
 19-067 Flå Særatt. Helsedirektoratet 24/3-19 IA off.
 19-066 Alle Ku Uavhengighetserkl. SR 22/3-19 IA off.
 19-065  Sør-Aurdal Særatt. Mestring eldre 22/3-19 IA off.
 19-064 Etnedal kom. Særatt. styrke helsestasj. 22/3-19 IA  off.
 19-063 VSK Anmoder om ledelseserkl. 22/3-19  26/3-19 off.
19-062 Ål kommune Særatt. Høge Sprang 20/3-19 IA off.
19-061 IKT Valdres Revisjonsbrev 2018 20/3-19 IA off.
19-060 Hol Revisjonsrapport 2018 20/3-19 IA off.
19-059 Hol Revisjonsberetning 2018 20/3-19 IA off.
19-058 IKT Valdres Revisjonsberetning 2018 20/3-19 IA off.
19-057 IKT Valdres Anmoder om ledelseserkl. 19/3-19  20/3-19 off.
19-056 Ål Særatt. Kurs akuttmed. 21/3-19 IA off.
19-055 VKR Revisjonsberetning 2018 18/3-19 IA off.
19-054 Hol Særatt. bufdir. 15/3-19 IA off.
19-053 VSK Særatt. barn og unge 13/3-19 IA off.
19-052 Ål Særatt. hab. og rehab. 13/3-19 IA off.
19-051 Ål Særatt. Innov. rehab. 13/3-19 IA off.
19-050 Ål Særatt. Taktomslag 13/3-19 IA off.
19-049 Ål Særatt. læring og mestring 13/3-19 IA off.
 19-048 Ål Særatt. velferdsteknologi 13/3-19 IA off.
19-047 Ål Særatt. tidlig innsats 11/3-19 IA off.
19-046 Hol Brev til rådmannen 11/3-19 IA uoff.
19-045 VNK Anmoder om ledelseserkl. 8/3-19  8/3-19 off.
19-044 Rev.Styret Møteinnkalling 15/3-19 7/3-19 IA off.
19-043 Rev.Styret Møtebok 14/2-19 21/2-19 IA off.
19-042 KMD Spm. tilbkoblingsavg. 6/3-19  12/4-19 off.
19-041 VSK Særatt. barnefattigdom 6/3-19 IA off.
19-040 Ål Særatt. ungdsomslos 6/3-19 IA off.
19-039 HK Særatt. ungdomslos 6/3-19 IA off.
19-038 HK Anmoder om ledelseserkl. 5/3-19  13/3-19 off.
19-037 Nes Særatt. ungdomslos 5/3-19 IA off.
 19-036 ØSK Anmoder om ledelseserkl. 4/3-19  7/3-19 off.
19-035 Hol/Ørteren Revisjonsberetning 2018 1/3-19 IA off.
19-034 VKR Anmoder om ledelseserkl. 28/2-19  13/3-19 off.
19-033 Nes Særatt. Bufdir. 26/2-19 IA off.
19-032  SAK Særatt. Bagn skule 28/2-19 IA Off.
19-031 Ørteren Revisjonsbrev 2018 27/2-19  IA off.
19-030 NAK Anmoder om ledelseserkl. 25/2-19  25/2-19 off.
19-029 NAK Særatt. Blåbærmyra 24/2-19 IA off.
19-028 Hol Anmoder om ledelseserkl. 22/2-19  18/3-19 off.
19-027 VSK Særatt. fengselhelsetj. 22/2-19 IA off.
19-026 VSK Særatt. tids som gave 27/2-19 IA off.
19-025  H.Renovasjon  Anmoder om ledelseserkl.  15/2-19  3/4-19  off.
19-024 Vang Særatt. rus/psyk 14/2-19 IA off.
19-023 VBR IKS Anmoder om ledelseserkl. 13/2-19  18/2-19 off
 19-022  VBR IKS Revisjonsberetning 2018  18/2-19  IA  off
 19-021  VBR IKS Revisjonsbrev  2018  18/2-19  IA  off
 19-020 VNK Særatt. Lokalmat  12/2-19 IA off.
19-019 Ikke sendt  IA
19-018 VNK Særatt. Samvegutv. 12/2-19 IA off.
19-017 VNK Særatt Næringsutvikling 11/2-19 IA off.
19-016 NAK Særatt Valdres Sommersymf. 7/2-19 IA off.
19-015 NAK Særatt Aurdal klubbhus 4/2-19 IA off.
19-014 Ørteren Anmoder om ledelseserkl. 4/2-19  22/2-19 off
19-013 NAK Særatt. Valdres skisenter 4/2-19 IA off.
 19-012 Kleivi Næringspar Revisjonsberetning 2018 31/1-19  IA  Off.
19-011 Alle KU Uavh.erklæring GLEngelsen – Legges frem i april-møtet 31/1-19 IA Off.
19-010 Ø. Slidre fjellstyre Revisjonsberetning 2018 31/1-19 IA Off.
19-009 HKs legat Revisjonsberetning 2018 31/1-19 IA Off.
19-008 Rev.styret Oppdatert møteinnkalling 28/1-19 IA Uoff.
19-007 Alle KU Uavh.erklæring  AMyrvang
– Legges frem i april-møtet
25/1-19 IA Off.
 19-006 Gol og Hemsedal kyrkjeblad  Revisoruttale 2018  22/1-19  IA Off.
 19-005 Alle KU Uavh.erklæring EDMyhre
– Legges frem i april-møtet
21/1-19  IA  Off.
 19-004 Kleivi N.park Ledelseserklæring 17/1-19  22/1-19 Off.
19-003  Kunder Angående revisjonsberetning 17/1-19 IA Off.
19-002  Rev.styret Møteinnkalling 11/1-19 IA Uoff.
19-001  Didrik Hjort Ansettelesesavtale  8/1-19  16/1-19 Uoff.

Utgående postjournal 2018

 • 2018-096-Flå-Oversendelse RR-Rapport-Løpende-19.12.2018
 • 2018-096-Brønnøysundregisteret-Endring av revisor-5.12.2018
 • 2018-095-KomRev3-Valg av revisor-7.12.2018
 • 2018-094-Romerike Revisjon – Valg av revisor-7.12.2018
 • 2018-093-VK-Oversendelse RR-Rapport-Løpende 6.12.2018
 • 2018-092-ØSK-Oversendese RR-Rapport-Løpende-5.12.2018
 • 2018-091-Hol-Oversendelse RR-Rapport-Løpende-4.12.2018
 • 2018-090-VSK-Oversendelse RR-Rapport-Løpende-4.12.2018
 • 2018-089-SAK-Oversendelse RR-Rapport-Løpende-3.12.2018
 • 2018-088-HK-Oversendelse RR-Rapport-Løpende-29.11.2018
 • 2018-087-Nes-KU-Oversendelse RR-Rapport-Løpende-27.11.2018
 • 2018-086-Gol-KU-Oversendelse RR-Rapport-Løpende-27.11.2018
 • 2018-085-EDMyhre-Bekreftelse-mottatt søknad-20.11.2018-Uoff
 • 2018-084-Uoff-Bekreftelse mottatt søknad-20.11-2018
 • 2018-083-DHjort-Bekreftelse mottatt søknad-20.11.2018-Uoff.
 • 2018-082-Ål-KU-Oversendelse RR-Rapport-Løpende-20.11-2018
 • 2018-081-NAK-KU-Oversendelse RR-Rapport-Løpende-16.11.2018
 • 2018-080-Ål-Oppstartsbrev FR Helsetun
 • 2018-079-VSK-KU-Oversendelse varslingsreglement
 • 2018-078-EK-KU-Oversendelse varslingsreglement
 • 2018-077-SAK-KU-Oversendelse varslingsreglement
 • 2018-076-ØSK-KU-Oversendelse varslingsreglement
 • 2018-075-VK-KU-Oversendelse varslingsreglement
 • 2018-074-NAK-KU-Oversendelse varslingsreglement
 • 2018-073-Ål-KU-Oversendelse varslingsreglement
 • 2018-072-MiljøDep-Vurdering Tilkoplingsavgifter-06.11.2018
 • 2018-071-Hol-Oversendelse FR-rapport eiendom-11.10.2018
 • 2018-070-Uoff.-Kirkelige fellesråd-Kundebrev-26.09.2018
 • 2018-069-Ål-KU-Oversendelse av FR-Rapport Saksbehandling-17.09.2018
 • 2018-068-Forespørsel om revisjon-17.09.2018
 • 2018-067-Val-Delegasjon revisorattestasjon-04.09.2018-Uoff
 • 2018-066-Hal-Delegasjon revisorattestasjon-04.09.2018-Uoff
 • 2018-065-Gol-KU-Oversendelse FR-rapport-30.08.2018
 • 2018-064-Hemsedal Energi-Endring av revisor-16.08.2018-Uoff
 • 2018-063-Hol-Forespørsel om kandidat til styret-16.08.2018
 • 2018-062-Brønnøysundreg-Melding om endring av daglig leder-6.07.2018
 • 2018-061-NKRF-Spørsmål om etterutdanning-05.07.2018
 • 2018-060-Alfstads legat og Bugges minne- 28.06.2018-Uoff
 • 2018-059-Gol-Forespørsel om informasjon-05.07.2018
 • 2018-058-ValHall-KU-Uavhengighetserkæring-GLE-21.06.2018
 • 2018-057-HE-Tilbakemelding omdanning til AS-15.06.2018-Uoff
 • 2018-056-Haugens minne-Årsrevisjon-13.06.2018-Uoff
 • 2018-055-Per Børtnes fond-Årsrevisjon-13.06.2018-Uoff
 • 2018-054-ValHall-KU-Uavhengighetserkæring-SR-13.06.2018
 • 2018-053-ValHall-KU-Uavhengighetserkæring-AM-13-06-2018
 • 2018-052-ValHall-KU-Uavhengighetserkæring-DTH-13.06.2018
 • 2018-051-ValHall-Info om endring i ledelsen-13.06.2018
 • 2018-050-KomRev-Konstituering-Uoff.-11.06.2018
 • 2018-049-Ål-Stiftelser-20.06.2018-Uoff
 • 2018-048-ValHall-KU-Uavhengighetserklæring-EDM-13.06.2018
 • 2018-047-Ål kraftverk-Årsrevisjon-06.06.2018
 • 2018-046-Hall-Regionråd-Svar på brev-04.06.2018
 • 2018-045-Hallingdal krisesenter-Årsrevisjon-30.05.2018-Uoff
 • 2018-044-Anne Britts Minnefond-Videre drift-24.05.2018-Uoff
 • 2018-043-NKRF-Selskapsstrategi på høring-18-05-2018
 • 2018-042-Anders Teigens minnefond-Årsrevisjon-23.05.2018-Uoff
 • 2018-041-ValHall-Sel.strategi høring tilleggsinfo.-15.05.2018
 • 2018-040-Nes-Årsoppgjørsrevisjon-07.05.2018
 • 2018-039-Fylkesmenn-Invitasjon Opplæring-04.05.2018
 • 2018-038-Gol-Årsoppgjørsrevisjon-03.05.2018
 • 2018-037-Gol-Ungdom under utdanning-03-05.2018-Uoff
 • 2018-036-Fylkesmann-Selskapsstrategi på høring-02.05.2018
 • 2018-035-ValHall-Selskapsstrategi på høring-02.05.2018
 • 2018-034-Hedalen Vel-Årsrevisjon-03.05.2018-Uoff
 • 2018-033-EK-Årsrevisjon-27.04.2018
 • 2018-032-NAK-Årsrevisjon legat-24.04.2018-Uoff
 • 2018-031-Ål-Årsrevisjon-24.04.2018
 • 2018-030-ValHall-Internkontroll beboerregnskap-24.04.2018
 • 2018-029-VK-Årsoppgjørsrevisjon-20.04.2018
 • 2018-028-Røvangs legat-23.04.2018, Uoff.
 • 2018-027-SkattØst-Revisorattestasjon-19.04.2018
 • 2018-026-SAK-Årsoppgjørsrevisjon-13.04.2018
 • 2018-025-SAK-Kirkelig fellesråd-Uoff.-13.04.2018
 • 2018-024-SAK-Årsoppgjørsrevisjon-12.04.2018
 • 2018-023-Hol-OppstartFR-Eiendom-11.04.2018
 • 2018-022-HK-Årsoppgjørsrevisjon-09.04.2018
 • 2018-021-ØSK-Tilkoblingsavgift-06.04.2018
 • 2018-020-ØSK-Årsoppgjørsrevisjon-06.04.2018
 • 2018-019-Geilo Sokn- Årsoppgjørsrevisjon-21.03.2018-Uoff
 • 2018-018-Hol-Årsoppgjørsrevisjon-03.04-2018
 • 2018-017-NAK-Årsoppgjørsrevisjon-03.04.2018
 • 2018-016-Revisjonssjefens uavhengighetserklæring-15.03.2018
 • 2018-015-Val-Hall-Varslingsreglement-20.04.2018
 • 2018-014-Hol-Ledelseserklæring-09.03.2018
 • 2018-013-ØSK-Brev fra styret i revisjonen-08.03.2018
 • 2018-012b-ValHall-Invitasjon til eiermøte-13.03.2018
 • 2018-012-Nes Sokn-Årsoppgjørsrevisjon-01.03.2018-Uoff
 • 2018-011-Hol Fellesråd-Årsoppgjørsrevisjon-23.02.2018-Uoff
 • 2018-010-ØSK-Avklaring turveg-02.02.2018
 • 2018-009-NAK-Valdres Sommersymfoni-12.02.2018-Uoff
 • 2018-008-Feilregistrering-
 • 2018-007-Hol-KU-Revisjonsrapport styring-06.02.2018
 • 2018-006-FM-Buskerud-KU-arbeid-møter og vedtak-29.01.2018
 • 2018-005-ValHall-Ressurskrevende brukere-18.01.2018
 • 2018-004-Feilregistrering
 • 2018-003-Hol-KU-Oppdragsbekreftelse-16.01.2018
 • 2018-002-VK-Tilbakemelding løpende revisjon -12.01.2018
 • 2018-001-VAL-Revisorerklæring-BrannOgRedning -02.01.2018

Utgående postjournal 2017:

 • 2017-142-ØSK-Tilbakemelding revisjon
 • 2017-141-SAK-Valdres brannvesen IKS
 • 2017-140-VK-Valdres brannvesen IKS
 • 2017-139-Nes-Styrets svar til KU
 • 2017-138-VSK-Valdres brannvesen IKS
 • 2017-137-EK-Valdres brannvesen IKS
 • 2017-136-Flå-Svar027-2017
 • 2017-135-Flå-Svar eierskap
 • 2017-134-Hol-Svar eierskap
 • 2017-133-Godtgjørelse styreleder
 • 2017-132-HK-Tilbakemelding løpende revisjon
 • 2017-131-Fylkesmannen i Oppland
 • 2017-130b-ØSK-Oppstart FR-Innkjøp
 • 2017-130-Nes-Tillegg FR-rapport
 • 2017-122/123/124/125/126/127/128/129-svar søkere
 • 2017-121-Hol-Oppstart FR-Styring av selskaper
 • 2017-113/114/115/116/117/118/119/120-Svar søkere
 • 2017-112-Nes-Oversendelse FR
 • 2017-111-RevBekr-Torgeir Førs minde-Uoff
 • 2017-110-RevBekr-Bangsmoen stiftelse-Uoff
 • 2017-109-RevBekr-Øyenliens legat-Uoff
 • 2017-108-Adv,Hjort-Uoff
 • 2017-107-Skatteetaten
 • 2017-106-FM-Kontroll og tilsyn i Valdres
 • 2017-105-Hol-Tilbakemelding revisjon 2017
 • 2017-104-ValHall-Ulike gebyrsatser VA
 • 2017-103-Hol-Gebyrer VA
 • 2017-102-RevBekr Juvkam, Klosbøle, Eriksen og Skrautvolds legat-Uoff
 • 2017-101-ValHall-Mobiltlf. skattepliktige
 • 2017-100-Gol-Vederlagsberegning
 • 2017-099-Hol-Oversendelse rapport Ørteren
 • 2017-098-Val-FR-Beredskap oversendelse KU
 • 2017-097-Nes-Utbyggingsavtaler
 • 2017-096-SkattSør Delegert revisorattestasjon
 • 2017-095-Godgjørelse leder repskap KomRevIKS
 • 2017-094-Godtgjørelse styreformann KomRevIKS
 • 2017-093-Fylkesmannen i Oppland
 • 2017-092-Ål-FR-Innkjøp-Oversendt KU
 • 2017-091-Hallingdal renovasjon- ny hovedrevisor
 • 2017-090-Flå- ny hovedrevisor
 • 2017-089-Nord-Aurdal kommune-info om endring hovedrevisor
 • 2017-088-Ål kommune-info om endring hovedrevisor
 • 2017-087-Hol kommune-info om endring hovedrevisor
 • 2017-086-Hol-Oversendelse Dagali til KU
 • 2017-085-Anmodning om ledelseserklæring Hol kirkelig fellesråd 2017-084-Nes-Oppstart Teknisk
 • 2017-083-Ål kraftverk KF- tilbakemelding etter revisjon 2016
 • 2017-082-Kirkelig fellesråd-ØS-2016
 • 2017-081-Nes Årsavslutning
 • 2017-080-Gol årsavslutning 2016
 • 2017-079-Ål kraftverk KF-Forespørsel om ledelseserklæring 2016
 • 2017-078-HR-Adv Raugland II
 • 2017-077-Anmodning om ledelseserklæring Ål fellesråd
 • 2017-076-VLMS-E IKS Oversendelsesbrev til rep.skapet av årsoppgjørsbrev
 • 2016 2017-075-Tilbakemelding årsrevisjon Hemsedal kommune
 • 2016 2017-074-Anmodning om ledelseserklæring PPT og OT Nedre Hallingdal
 • 2017-073-Midthus legat
 • 2017-072-HK-Adv Raugland
 • 2017-071-ØSK-Svar innbygger
 • 2017-070-VLMS-E IKS Tilbakemelding etter årsoppgjørsrevisjon 2016

 • 2017-069-Hemsedal Energi KF-Årsrevisjon 2016
 • 2017-068-ØSK-Grunnlag dokumentavgift
 • 2017-067-Ål-Oppstart FR Innkjøp 
 • 2017-066-Vang-Tilbakmelding årsrevisjon 2016
 • 2017-065-NKRF-Medlemskont-2017
 • 2017-064-SV-Datatilsynet-Ad-rapport
 • 2017-063-Hol-Oppstart Ørteren
 •  2017-062-NAK-Kirkelig Fellesråd-Uoff
 • 2017-061-Oversendelsesbrev-FR-IKT-Valdres
 • 2017-060-ET-Årsavslutning 2016
 • 2017-059-Sekretariat for k-utvalg
 • 2017-058-Vang Energiverk-oppsummering etter årsrevisjon 2016
 • 2017-057-NAK-Branntilsyn Valdres
 • 2017-056-VSK årsavslutningsbrev
 • 2017-055-ØSK tilbakmelding årsoppgjørsrevisjon 2016
 • 2017-054-Oppsatartsbrev
 • 2017-053-Anmodning om ledelseserklæring Flå kommune
 • 2017-052- NAK årsavslutningsbrev
 • 2017-051-VNK Tilbakemelding årsoppgjørsrevisjon 2016
 • 2017-050-Ikke sendt enda
 • 2017-049-Stiftelsen Hallingdal Museum – anmodning om ledelseserklæring
 • 2017-048-Ikke sendt enda
 • 2017-047-Vang Energiverk-Anmodning om ledelseserklæring 2017-046-Vang kirkelig fellesråd-tilbakemelding etter årsrevisjon
 • 2017-045-Ørteren Kraftverk KF – tilbakemelding etter årsrevisjon
 • 2017-044-Anmodning om ledelseserklæring Hol kommune
 • 2017-043-Anmodning om ledelseserklæring Sør-Aurdal kirkelig fellesråd
 • 2017-42-VKR Årsrevisjon 2016
 • 2017-041-Tilbakemelding etter revisjon 2016 Etnedal kirkelige fellesråd
 • 2017-040-Fy-mann-Oppl-Selvkost
 • 2017-039-Anmodning om ledelseserklæring Etnedal kirkelige fellesråd 2016
 • 2017-038-HK-Klage-personvern
 • 2017-037-HOl-Leasing-kjøretøy
 • 2017-036-RevSjefens habilitet og uavhengigshet
 • 2017-035-Anmodning om ledelseserklæring Vang kyrkjeleg fellesråd
 • 2017-034 Anmodning om ledelseserklæring fra HBR IKS
 • 2017-033-Korr-HK-Fakta-og-innsamling
 • 2017-032-Flå-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet 
 • 2017-031-Nes-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet
 • 2017-030-HK-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet
 • 2017-029-Ål-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet
 • 2017-028-Hol-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-brevet
 • 2017-027-IKT Valdres etter årsavslutning 2016
 • 2017-026-Anmodning om ledelseserklæring Flå Sokn
 • 2017-025-Anmodning om ledelseserklæring Hemsedal Energi
 • 2017-024-HK-FR-Rapport-Offentlighet
 • 2017-023 Anmodning om ledelseserklæring fra Kleivi Næringspark
 • 2017-022 Anmodning om ledelseserklæring fra Ål kommune
 • 2017-021-Oversendelsebrev-FR-rapport-Hemsedal
 • 2017-020 Anmodning om ledelseserklæring fra Hallingdal Renovasjon IKS
 • 2017-019 Anmodning om ledelseserklæring fra Gol kyrkjelege fellesråd
 • 2017-018-ØSK-Brannberedskap
 • 2017-017 Anmodning om fullstendigheterklæring fra ledelsen IKT Valdres
 • 2017-016-Anmodning om ledelseserklæring fra Ørteren Kraftverk
 • 2017-015-Hedalen Sokneråd
 • 2017-014-ØSK-Tilbakemelding løpende revisjon 2016
 • 2017-013-FR-Rapport-IKT-Hallingdal-oversendelsesbrev
 • 2017-012-Nes-Manglende-Vara
 • 2017-011-Ressurskrevende brukere og antall PU rapportering
 • 2017-010-ValHall-Kirkelig Fellesråd- årsoppgjør
 • 2017-009-ValHall-Kommuner-Innspill-årsavslutning
 • 2017-008-ØSK-Sekretatiat-k-utv-er-lovlig-organisert
 • 2017-007-Nes-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-006-Flå-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-005-Gol-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-004-HK-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-003 Ål-Avslutning FR branntilsyn og beredskap
 • 2017-002-Vang-Flyktninger
 • 2017-001-Vang-Tilbakemelding etter løpende revisjon 2016

Utgående postjournal 2016:

 • 2016-119-Nes-tilbakemelding revisjon
 • 117 og 118 ikke sendt
 • 2016-116-HK-Tilbakemelding FR
 • 2016-115-Hemsedal-Tilbakemelding løpende revisjon
 • 2016-114-FR-Brann-Hol-Avsluttet
 • 2016-113-Invitasjon-fagdag-årsavslutning-Hallingdal
 • 2016-112-invitasjon-fagdag-arsavslutning-valdres
 • 2016-111-nak-oppstart-fr-plo
 • 2016-110-ku-osk-oversendelse-rapport-072-2015
 • 2016-109-sak-revisorbekreftelse-lan
 • 2016-108-pakoblingsavgift-kloakk-solhaug-samfunnnshus-brev-2
 • 2016-107-allianseselskap-kommunerevisjon-norge
 • 2016-106-hemsedal-tilgang-revisor
 • 2016-105-sr-vsk-risiko-misligheter
 • 2016-105-sr-sak-risiko-misligheter
 • 2016-105-sr-nak-risiko-misligheter
 • 2016-105-sr-ek-risiko-misligheter
 • 2016-105-am-osk-misligheter-varsling
 • 2016-105-am-vang-misligheter-varsling
 • 2016-105-am-hemsedal-misligheter-varsling
 • 2016-104-horing-kmd-ny-kommunelov
 • 2016-103-fylkesmannen-buskerud-ad-innsyn-hemsedal-kommune
 • 2016-102-hallingdal-museum-vedr-sporsmal-fra-buskerud-museum
 • 2016-101-svar-klage-styret-ppt-ot-nedre-hallingdal-iks
 • 2016-100-hemsedal-innsyn-og-part-i-forvaltningsrev
 • 2016-099-nkrf-styret-allianseselskap-kom-rev
 • 2016-098-HK-Oppstart
 • 2016-096-Høringsut-NKRF-Ny kommunelov
 • 2016-095 Forespørsel kontormøbler EFG
 • 2016-094 Forespørsel kontormøbler Kinnarps
 • 2016-093 Forespørsel kontormøbler Inventum
 • 2016-092-Kommunerevisjon-avvikler-fasttelefon
 • 2016-091-Godtgjørelse-leder-rep-skapet
 • 2016-090-Godgjørelse-Styreleder
 • 2016-090-Ansvar-arkiv-k-utv-sekretariat-Hallingdal
 • 2016-089
 • 2016-088-Flå-Oversendelse PPT Nedre Hallingdal
 • 2016-087
 • 2016-086-ØSK-Påkoblingsavgift Kloakk Solhaug Samfunnshus
 • 2016-085
 • 2016-84b-Bruflat Sokneråd, uoff.
 • 2016-084a-Hemsedal sokneråd, uoff.
 • 2016-083-Nes-Oversendelse PPT Nedre Hallingdal
 • 2016-082-Gol-Vedrørende PPT-rapport
 • 2016-081-Flå-Vedrørende PPT-rapport
 • 2016-080-Hemsedal-Vedrørende PPT-rapport
 • 2016-079-Nes-Ad oversendelse PPT brev
 • 2016-078-Jondalslegat, uoff.
 • 2016-077-Ikke sendt enda
 • 2016-076-Ikke sendt enda
 • 2016-075-KU-VK-Oversendelse Barnevernsrapport
 • 2016-074-KU-VSK-Oversendelse Barnevernsrapport
 • 2016-073-VK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-072-ØSK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-071-VSK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-070-EK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-069-PPT Nedere Hallingdal til selskapet
 • 2016-068-Alfstad legat og Bugges Mindre Årsrevisjon 2015
 • 2016-067-Nes-kommune-årsrevisjon
 • 2016-066-ØS-Fellesråd tilbakemelding årsavslutning
 • 2016-065-KU-Flå-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-064-KU-Nes-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-063-KU-Hemsedal-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-062-KU-SAK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-061-KU-SAK-Oversendelse Barnevernsrapport
 • 2016-060-KU-ØSK-Oversendelse Innkjøpsrapport
 • 2016-059-Flå-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-058-Nes-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-057-Hemsedal-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-056-Hol-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-055-Tilbakemelding årsrevisjon Hemsedal 2015
 • 2016-054-KU-ledere- Om Kommunerevisoren
 • 2016-053-Hol-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-052-NAK-Oversendelse Barnevern
 • 2016-051-Gol-Oversendelse barnevernsrapport
 • 2016-050-KU NAK-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-049-KU Gol-Oversendelse PPT-rapport
 • 2016-048 -Gol kommune tilbakemelding årsavslutning
 • 2016-047-Vang Energiverk-Tilbakemelding årsrevisjon 2015
 • 2016-046-Ål-Tilbakemelding årsrevisjon 2015
 • 2016-045-Vang-Tilbakemelding årsrevisjon 2015
 • 2016-044-Etnedal kirkelige fellesråd 2015
 • 2016-043-KU Ål-oversender PPT-rapport
 • 2016-042-KU-ÅL-Oversendelse Barnevernsrapport
 • 2016-041-VSK-Brev-Årsrevisjon
 • 2016-040-Etnedal-årsrevisjon 2015
 • 2016-039 -Nes-Tilbakemleding årsrevisjon
 • 2016-038-Ikke sendt
 • 2016-037-ØSK-Tilbakemelding årsoppgjørsrevisjon
 • 2016-036-NAK-Revisjonsbrev-Årsavslutningen
 • 2016-035-KMD-Forhandlingutvalg-møter
 • 2016-034-Reduksjon av husleien 2016 pga arkivet
 • 2016-033-Oppsigelse husleie rådhuset Fagernes
 • 2016-032-Tilbakemelding etter styremøte 160316 VLMS-E
 • 2016-031-Habilitet-og-Uavhengighetsvurdering-Revisjonssjef
 • 2016-030-VKR-Årsrevisjonsbrev
 • 2016-029-VLMS-E-IKS-Årsrevisjon
 • 2016-028-SAk-Revisjonsbrev-årsavslutning
 • 2016-027-Tilbakemelding etter årsoppgjørsrev VNK 2015
 • 2016-026-Valdres Brannforebyggende Avdeling
 • 2016-025-ØSK-Oppstart-FR-Anskaffelsesregler
 • 2016-024-Hol kontrollutvalg-undersøkelse vedr kontrollrapport skatteoppkreverfunksjon
 • 2016-023-KU-VSK-oversender kommunemoderniseringsrapport
 • 2016-022-Hemsedal Energi-Tilbakemelding etter revisjon 2015
 • 2016-021-KU ØSK-oversender kommunemoderniseringsrapport
 • 2016-019-Fullmakt-revisorattestasjon-mva-komp-Hallingdal
 • 2016-018-Ressurskrevende brukere og antall PU
 • 2016-017-Nes-Sokn- Revisorerklæring
 • 2016-016-HK-Løpende revisjon-Tilbakemelding
 • 2016-015-Sør-Aurdal kommune-løpende revisjon 2015
 • 2016-014-VNK-Aksjeeier og ettergivelse av fordring
 • 2016-013-Kirkelig fellesråd Valdres
 • 2016-012 Flå kommune-oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-011 Nes kommune-oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-010 Gol kommune-oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-009 Hemsedal kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-008 Hol kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-007 Ål kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-006 Etnedal kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-005 Sør Aurdal kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-004 Nord Aurdal kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-003 V Slidre kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-002 Ø Slidre kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann
 • 2016-001 Vang kommune oppstart forvaltningsrevisjon brann–