Styret

Dagens styre ble valgt av representantskapet 31. januar 2018:
– Styrets leder Finn Hesselberg, Vestre Slidre, tlf. 97 56 46 10
– Nestleder Ingrid Skår, Ål, tlf. 41 20 63 39
– Medlem Kate Sagabraaten, Gol, tlf. 97564610
– Medlem Inger Lise Damslora, Sør-Aurdal, tlf. 41 41 65 58
– Medlem Jan Egil Halbjørhus, Hemsedal tlf. 91 31 68 18
– Medlem Leif Sørum, Vang, tlf. 48 23 59 50

Ansatterepresentant i saker gjeldende ansatte: Anders Myrvang

 – 1. vara Hallingdal Helge Rustand, Nes
2. vara Hallingdal Anders Frydenlund, Flå, tlf. 95 99 98 28
1. vara Valdres Ingjerd Thon Hagaseth, Etnedal
2. vara Valdres Unni Noraker, Nord-Aurdal, tlf. 48 19 15 55

Protokoller fra styremøter:
00-2019-03-15-Møtebok-Off
– 00-2019-02-14-Off-Møtebok-Signert-styreleder

00-2018-12-05-Møtebok
00-2018-10-09-Møtebok-Signert
– 
00-2018-02-07-Møtebok
2018-04-18-Møteprotokoll-styre-signert
–  00-2018-03-14-Møteprotokoll-styret-signert
00-2018-02-14-Møtebok-Signert-Selskapsstrategi
00-2017-12-05-Møteprotokoll-Styret
2017-11-13-Møtebok-Styret
-1-2017-09-01-Møtebok-Styret

02-2017-07-03-Møteprotokoll-signert
-1-2017-04-07-Møtprotokoll-Styret
1-2016-11-28-Møteprotokoll-Styret
1-2016-09-01-Møteprotokoll-Styret
1-2016-03-29-Møteprotokoll-Styret