Styret

Selskapets styre har ansvar for daglig drift valgt av selskapet.
Dagens styre ble valgt av representantskapet 22. februar 2016:
– Styrets leder Franz Mietle fra Hol kommune trakk seg i forkant av representantskapsmøtet 20/11-2017. Ny styreleder vil bli valgt på ekstraordinært representantskapsmøte tidlig i 2018.
– Styrets nestleder (konstituert styreleder)
Ottar Martinsen, Øystre Slidre, tlf. 95947708
– Medlem Kate Sagabraaten, Gol, tlf. 97564610
– Medlem Inger Lise Damslora, Sør-Aurdal, tlf. 41416558
– Medlem Finn Hesselberg, Vestre Slidre, tlf. 97564610
– Medlem Ingrid Skår, Ål, tlf. 41206339

1. vara Hallingdal Jan Egil Halbjørhus, Hemsedal tlf. 91316818
2. vara Hallingdal Helge Rustand, Nes
3. vara Hallingdal Anders Frydenlund, Flå, tlf. 95999828
1. vara Valdres Ingjerd Thon Hagaseth, Etnedal
2. vara Valdres Leif Sørum, Vang, tlf. 4823590
3. vara Valdres Unni Noraker, Nord-Aurdal, tlf. 48191555

Protokoller fra styremøter:

– 
00-2017-12-05-Møteprotokoll-Styret
2017-11-13-Møtebok
-1-2017-09-01-Møtebok-Styret

02-2017-07-03-Møteprotokoll-signert
-1-2017-04-07-Møtprotokoll-Styret
1-2016-11-28-Møteprotokoll-Styret
1-2016-09-01-Møteprotokoll-Styret
1-2016-03-29-Møteprotokoll-Styret

Engasjert, modig og raus!